Innovation Fund for Climate Action

Climate Action

Het Innovation Fund is het grootste fonds ter wereld voor de demonstratie van innovatieve ‘low-carbon’ technologieën en zogenaamde ‘flagship projecten’ voor significante emissiereductie op Europees niveau. Projecten moeten betrekking hebben op energie-intensieve industrieën. Het uiteindelijke doel van het Europese fonds is om de EU doelstellingen uit het Klimaatverdrag van Parijs te behalen en om financiële stimulering richting een klimaatneutraal Europa in 2050 te bieden.

De focus van het Innovation Fund is de demonstratie van nieuwe technologieën, stimulering van economische groei en concurrentie, en de spreiding van innovatie over alle EU lidstaten. Hiernaast worden projecten gestimuleerd die meerdere sectoren doorkruisen.

De eerste oproep van het Innovation Fund is nu opengesteld. Het gaat daarbij om ‘Large scale projects’ voor grootschalige projecten die dicht bij de markt staan. Mogelijke onderwerpen zijn bijvoorbeeld schone waterstof en andere koolstofarme alternatieven, maar ook energie- en koolstofopslag. 

Aanvrager

 • Private partijen in de EU, IJsland en Noorwegen

Consortium

 • Minimaal 1 entiteit, consortia zijn ook toegestaan
 • Internationale consortia zijn niet vereist

Voorwaarden

 • Projecten moeten vallen binnen de volgende sectoren:
  • Innovatieve ‘low-carbon’ technologieën en processen
  • Carbon Capture and Utilisation (CCU)
  • Carbon Capture and Storage (CCS)
  • Innovatieve productie van hernieuwbare energie
  • Energieopslag

Evalutiecriteria

 • Potentieel tot het vermijden van broeikasgasemissie
 • Innovatiepotentieel
 • Financiële en technische volwassenheid
 • Opschaalpotentieel
 • Kostenefficiëntie

Subsidie

 • Subsidiepercentage: maximaal 60% van de additionele kapitaalbehoefte en operationele kosten
 • Totaal budget: €1 miljard 
 • Minimale subsidie bedraagt €7,5 miljoen per project
 • Voor projecten die nog niet op de markt kunnen worden gebracht, is een apart budget van €8 miljoen beschikbaar voor de ondersteuning van projectontwikkeling

Deadline

De regeling is op dit moment gesloten.

Volg ons op LinkedIn!

 

Deze samenvatting heeft als doel snel inzicht te geven in het doel, de opzet en de voorwaarden van het subsidieprogramma (zoals bekend op: 7-7-2020). Op basis hiervan kunnen geen conclusies worden getrokken en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Indien u geïnteresseerd bent of meer informatie wilt, neemt u dan contact op met Evers + Manders Subsidieadviseurs (033 – 253 4820).

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook