CEF-Transport

Subsidieadvies CEF-Transport

CEF-Transport staat voor Connecting Europe Facility Transport en richt zich op het verbinden en verbeteren van het vervoersnetwerk binnen Europa. Hier is een Trans European Network for Transport (TEN-T) voor ontwikkeld. Dit netwerk omvat de transportroutes over wegen, spoorwegen, vaarwegen (binnenwater en zee) en in de luchtvaart. Het TEN-T netwerk kent twee categorieën: het core network en comprehensive network.

CEF-T werkt met twee programma’s:

 • het Multi Annual programma dat zich richt op tevoren gedefinieerde stukken van het core network
 • het Annual program dat zich vooral op het comprehensive network richt. 

Daarnaast kent CEF-T het Cohesion Fund voor activiteiten in de periferie van Europa.

Dwars door deze programma’s loopt het thema ‘innovatie’ om transport schoner en efficiënter te maken. Dit deel van het programma biedt goede kansen voor Nederlandse bedrijven om hun innovatieve producten op de markt te brengen in study projects met real live pilots en implementatieprojecten.

Doelgroepen CEF-Transport

CEF-T is met name voor twee groepen in Nederland interessant:

 • Overheden en ingenieursbureaus
  Ontwikkeling van het core en comprehensive netwerk is vooral van belang voor overheden en netwerk beheerders, zowel centraal als decentraal. Deze overheden zullen in de voorbereidingen vaak kennis in moeten huren, wat interessant kan zijn voor ingenieursbureaus.
 • Innovatief bedrijfsleven
  Om de netwerken efficiënt en verantwoord te gebruiken, is innovatie nodig. Dit kan bijvoorbeeld door software om het verkeer beter door te laten stromen. Of door goederen- en personenstromen uit verschillende modaliteiten beter op elkaar aan te laten sluiten. Maar ook milieuverbeteringen of eerste implementaties van innovaties kunnen ten dele worden gefinancierd uit deze gelden.

Voorwaarden, kenmerken en kengetallen

 • € 26 miljard euro voor de periode 2014 – 2020
 • Er wordt vooral gezocht naar grote projecten
 • Gericht op infrastructuur en marktintroductie van innovatie
 • 30 of 50% subsidie op de directe kosten
 • Voorstellen kunnen worden ingediend tot 22 maart 2021, 17.00 uur.

Projectvoorbeelden CEF-T

 

Nederland ontvangt Europees geld voor e-mobility

CEF-T Sustainable multimodal transport chain

 

 

Volg ons op LinkedIn!     

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook