Second Wave – Onderzoeksprogramma COVID-19 NWO-ZonMW

Second wave

In navolging op de “first wave” COVID-19 zet ZonMw nu het zogenaamde “second wave” onderzoeksprogramma uit. Dit programma bedraagt in totaal €27 miljoen en wordt gefinancierd door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport; het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; en NWO. Het gaat om zowel onderzoeks- als praktijkprojecten.

De drie belangrijkste doelstellingen van de regeling zijn het bestrijden en beperken van de huidige pandemie, het genereren van nieuwe kennis over pan- en epidemieën en inzicht verwerven in de (mondiale) maatschappelijke dynamiek tijdens en na een dergelijke gezondheidscrisis. Het gaat hierbij niet alleen om medisch onderzoek: projecten vanuit alle wetenschapsgebieden komen in aanmerking.

Voorstellen kunnen worden ingediend binnen de volgende drie thema’s, waaronder verschillende typen projecten kunnen worden geschaard:

 • Voorspellende diagnostiek en behandeling
  • Urgente klinische studies
  • Urgent, niet-klinisch onderzoek naar behandeling of preventie
 • Zorg en preventie (inclusief transmissie)
  • Zorgorganisatie
  • Zorg voor kwetsbare burgers
  • Transmissie
 • Maatschappelijke dynamiek
  • Onderzoek naar effectiviteit van Corona maatregelen
  • Onderzoek naar maatschappelijke veerkracht
  • Onderzoek naar economische veerkracht

Tot slot is er ook nog een budget beschikbaar voor kleine studies en projecten (max. €25.000) die bijdragen aan het beantwoorden van beleidsvragen en geven van praktijkimpulsen.

Budget

Per onderwerp geldt de volgende budgettering:

Voorspellende diagnostiek en behandeling€9.645.000,-
Zorg en Preventie€7.945.000,-
Maatschappelijke dynamiek€6.809.000,-
Praktijkimpulsen en beleidsvragen€1.351.000,-
Communicatie en implementatie€ 250.000,-
Uitvoeringskosten€1.000.000,-
Totaal€27.000.000,-

Voorstellen voor de drie hoofdthema’s kunnen via twee procedures worden ingediend:

 • Urgent onderzoekstraject
 • Rondes bottom-up indiening

Voorwaarden

Voor beide rondes gelden de volgende eisen:

 • Het onderzoek is van groot belang omdat het op korte termijn (binnen zes maanden) impact kan hebben
 • Nederland heeft een unieke positie om dit te doen (toegevoegde waarde)
 • Het onderzoek vindt niet al elders plaats
 • Er is een competente onderzoeksgroep beschikbaar om het project binnen twee weken te starten
 • Beoogde resultaten moeten ook impact hebben op de lange termijn

Over voorstellen omtrent beleidsvragen en praktijkimpulsen zal later meer bekend worden gemaakt.

Tijdspad

De subsidieoproep voor thema’s 1 en 2 is gedaan op 1 mei, en zal sluiten op 14 mei (14:00). Op 6 mei is tevens de oproep voor thema 3 en beleidsvragen en praktijkimpulsen gedaan. Hiervoor kan tot 25 mei (14:00) worden ingediend. De verwachting is dat de eerste verzoeken eind juni, begin juli gehonoreerd zullen worden.

Toetsing

 • Kwaliteit
 • Haalbaarheid
 • Relevantie (alleen voor de bottom-up ronde)

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook