Regieorgaan SIA – COVID-19

Hogescholen en Regieorgaan SIA

Regieorgaan SIA zet drie nieuwe regelingen uit die specifiek zijn gericht op hoge scholen in relatie tot COVID-19. Het gaat hierbij zowel om de ondersteuning van het hoger onderwijs zelf, als subsidie voor onderzoek dat bijdraagt aan de huidige maatschappelijke en economische uitdagingen, uitgevoerd door de hoge scholen. Het gaat om de volgende regelingen:

  • Impuls 2020
  • RAAK Impuls 2020
  • City Deal Kennis Maken (CDKM) Impuls 2020

* Impuls 2020

Deze regeling is er ter ondersteuning van hoge scholen als regionale kennisinstellingen die het momenteel moeilijk hebben vanwege de coronamaatregelen. Het gaat daarbij vooral om de infrastructuur voor praktijkgericht onderzoek. Hierbij kan gedacht worden aan middelen voor het aantrekken van (ondersteunend) onderzoekspersoneel, materiaal dat de onderzoeksfunctie bestendigt, of activiteiten die bijdragen aan visie- en netwerkvorming. Er zijn geen specifieke voorwaarden of toetsingscriteria verbonden aan het aanvragen van deze subsidie. Wel mag de ondersteuning slechts eenmaal worden aangevraagd. In totaal is er 10 miljoen euro beschikbaar. Deze regeling is recent gesloten.  

Wie mag indienen?

  • Alle door de overheid bekostigde hoge scholen in Nederland.

Wat mag vergoed worden?

  • De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de grootte van de hoge school en ligt tussen de €75.000 en €550.000,-.

* RAAK Impuls 2020

De RAAK Impuls 2020 is er om lopende RAAK projecten extra middelen te bieden om zich aan te passen aan de anderhalvemeter-regel ten gevolge van de huidige COVID-19 pandemie. Deze middelen kunnen bijvoorbeeld worden ingezet om nieuwe werkwijze te ontwikkelen om praktijkpartners binnen het consortium toch te kunnen laten deelnemen aan het onderzoek. Het programma zal in juni openen.

* City Deal Kennis Maken (CDKM) Impuls 2020

De CDKM Impuls 2020 is bestemd voor hogescholen en universiteiten in de 19 steden die deelnemen aan CDKM. Het gaat hier voornamelijk om het betrekken van studenten in maatschappelijke vraagstukken en oplossingen, juist in deze tijd van de anderhalve meter maatschappij. Ook deze regeling opent naar verwachting in juni.

Naast deze drie nieuwe regelingen zijn tevens enkele lopende deadlines aangepast ten gevolge van de crisis en ondersteund SIA hoge scholen en universiteiten die een onderzoeksvoorstel willen indienen onder het Second Wave – onderzoeksprogramma COVID-19 van NWO-ZonMW.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook