PRACE: Support to Mitigate Impact of COVID-19 Pandemic: Fast Track Call for Proposals

DNA

PRACE: Support to Mitigate Impact of COVID-19 Pandemic is een recent geopende regeling waarbinnen men een aanvraag kan doen voor het gebruiken van computerbronnen voor onderzoeken die kunnen bijdragen aan de mitigatie van de COVID-10 pandemie. De regeling blijft open tot nadere toelichting.

Voorbeelden van thema’s die in aanmerking komen, zijn:

 • Bio-moleculair onderzoek naar de mechanismen van de virusinfectie
 • Bio-informatica onderzoek naar mutaties, evolutie, etc.
 • Bio-simulaties om behandelmethoden en/of vaccins te ontwikkelen
 • Epidemiologische analyse om verspreiding te begrijpen en te voorspellen
 • Andere analyses om de gevolgen van de pandemie te begrijpen en te beperken

Voorwaarden

 • De computerbronnen worden ingezet op onderzoek dat bijdraagt aan de mitigatie van de COVID-19 pandemie. Bovenstaande thema’s dienen slechts ten voorbeeld; andere onderwerpen zijn ook welkom.
 • Gemiddeld wordt er uitgegaan van projecten met een duur van 3 tot 6 maanden, en 30-50 miljoen kernuren. Echter, hier mag vanaf worden geweken.
 • Onderzoeksuitkomsten dienen zo snel mogelijk gepubliceerd te worden in voorpublicatie en via open data regelingen. Daarnaast wordt het gebruik van de betreffende computerbronnen en PRACE RI erkend.

Wie mag indienen?

 • Onderzoekers werkzaam:
  • binnen een universitaire instelling in Europa
  • binnen andere onderzoeksinstellingen in Europa
  • binnen een commerciële organisatie binnen Europa

Wat mag vergoed worden?

 • De computerbronnen waarvan gebruik kan worden aangevraagd onder deze regeling:
  • Joliot-Curie, Bull Sequana X1000 / XH2000, GENCI@CEA, France
  • HAWK, HPE Apollo, GCS@HLRS, Germany
  • JUWELS, BULL Sequana X1000 / XH2000, GCS@JSC, Germany
  • SuperMUC-NG, Lenovo ThinkSystem, GCS@LRZ, Germany
  • Marconi 100, IBM Power 9 AC922 Whiterspoon, CINECA, Italy
  • MareNostrum 4, Lenovo System, BSC, Spain
  • Piz Daint, Cray XC50 System, ETH Zurich / CSCS, Switzerland
 • Ook andere computerbronnen die worden aangeboden via de PRACE-ICEI regeling kunnen in aanmerking komen (zie https://prace- ri.eu/hpc-access/collaborative-calls/prace-icei-calls-for-proposals/#AvailableResources).
 • Aanvullende bronnen, zoals bijvoorbeeld ondersteuning om de tool chain aan te passen aan de computing en data infrastructuur, kunnen ook worden aangevraagd.

Specificaties

De aanvraag bevat ten minste:

 • Een korte omschrijving van wetenschappelijke doelstellingen (1 pagina)
 • De benodigde computerbronnen (0,5 pagina)
 • Een omschrijving van de onderzoeksmethoden, algoritmes, en tool chain (0,5 pagina)
 • Indien nodig, een omschrijving van aanvullende benodigde bronnen

Toetsing

 • Relevantie van het voorstel met betrekking tot de regeling
 • Passende methodologie en computerbronnen om de doelstellingen te bereiken
 • Technologische haalbaarheid (of een goed plan om deze snel te verwezenlijken)

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook