Horizon 2020 – Repurposing of Manufacturing for Vital Medical Supplies and Equipment

Deze oproep is er voor innovatieacties die bijdragen aan de herbestemming van productieketens om de samenleving te voorzien in vitale medische benodigdheden en apparatuur—zowel in de huidige crisis en in de toekomst. Het doel is om producenten in staat te stellen binnen 48 uur hun productielijnen aan te kunnen passen in reactie op plotselinge pieken in de vraag naar strategische producten (zoals beademingsapparatuur en persoonlijke beschermingsmiddelen). Projecten kunnen zich bezighouden met de volgende onderwerpen:

  • Herbestemming, aanpassing en uitbreiding van productielijnen (bv. voor de productie van persoonlijke beschermingsmiddelen of beademingsapparatuur).
  • Demonstratie van flexibiliteitsmodellen voor de toeleveringsketen met als doel de herbestemming van productielijnen en adequaat risicobeheer.
  • Automatiseringstechnologieën die minder afhankelijk zijn van arbeidskrachten in fabrieken, en de certificering, kalibratie en accreditering van productielijnen die na een stillegging zijn hergebruikt of opnieuw zijn opgestart.
  • Kwalificatie van de operatoren/technici voor nieuwe/opgeheven productielijnen.

Voorwaarden

  • Activiteiten moeten bij aanvang van het project ten minste TRL 6 hebben en aan het eind van het project TRL 8 bereiken.
  • Resultaten moeten binnen 3 tot 18 maanden aan de eindgebruikers worden geleverd.
  • Oplossingen moeten kunnen worden toegepast op andere industriële sectoren die in toekomstige projecten kunnen worden onderzocht.

Wat mag worden vergoed?

  • Er wordt uitgegaan van een budget tussen de 5 en 6 miljoen euro.
Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook