Horizon 2020 – Pan-European COVID-19 Cohorts

Binnen deze oproep gaat het om voorstellen door nieuwe en/of bestaande grootschalige pan-Europese cohorten die kennisverwerving ter bestrijding van de SARS-CoV-2-infectie bespoedigen en op basis hiervan aanbevelingen kunnen doen voor een effectieve preventie van de verspreiding en optimale behandeling van de COVID-19-patiënten—zowel nu als in de toekomst. Het is daarbij van groot belang dat alle bevolkingsgroepen (besmet en niet besmet; maar ook geestelijk gehandicapte burgers of mensen met een chronische aandoening) worden meegenomen. De volgende aspecten moeten in aanmerking worden genomen:

  • Snelle bepaling van risico- en beschermingsfactoren die invloed hebben op de vatbaarheid voor infectie, de klinische manifestatie, de therapeutische respons en het klinische resultaat. Op basis hiervan moeten aanbevelingen gemaakt worden over de beste strategieën om de verspreiding van het virus onder controle te houden en de hele populatie te beschermen.
  • Identificatie van de meest succesvolle klinische beheersopties en behandelingen sinds het begin van de uitbraak, vanaf de primaire infectie tot en met de multidisciplinaire rehabilitatie na het herstel. Het cohort maakt een inventarisatie van het bewijs dat is geleverd door grootschalige studies en/of lokale praktijken om zo aanbevelingen te ontwikkelen voor een optimale behandeling en beheer van toekomstige patiënten.
  • Het bevolkingscohort moet op korte, middellange en lange termijn het effect van COVID-19 en de uiteenlopende nationale/regionale maatregelen op de gezondheid, het welzijn en de sociaaleconomische factoren van individuen beoordelen.

Voorwaarden

  • De cohort moet een groot geografisch gebied in Europa en andere delen van de wereld bestrijken. Interactie met nationale en/of Europese biobanken kan belangrijk zijn.
  • De harmonisatie van de gegevensverzameling en de standaardisering van de protocollen, alsmede de goedkeuring van gemeenschappelijke formaten en modellen, krijgt speciale aandacht. Daarbij kan ook worden gedacht aan de koppeling met gegevens uit elektronische medische dossiers, ziekteregisters en ziektekostenverzekeringsgegevens.
  • Integratie van cloud-gebaseerde samenwerkingsportaal, kunstmatige intelligentie en andere beschikbare ICT-hulpmiddelen dienen te worden geïntegreerd indien relevant. Koppelingen met het onlangs opgerichte Europese COVID-19-platform voor het delen van onderzoeksgegevens verdient speciale aandacht.
  • Samenwerking met lidstaten van de Europese Unie en geassocieerde landen wordt sterk aangemoedigd om resultaten te leveren die representatief zijn voor de hele regio, evenals wereldwijde internationale samenwerking.
  • Contact met andere gecoördineerde en ondersteunende acties door cohorten die door dit programma worden gefinancierd, en met grote klinische COVID-19-proeven. Samenwerking tussen succesvolle voorstellen en met het bestaande netwerk van H2020 COVID-19 projecten zal worden aangemoedigd.

Wat mag worden vergoed?

  • Het gaat om een budget van 15-20 miljoen euro per project.
Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook