Horizon 2020 – Networking of Existing EU and International Cohorts of Relevance to COVID-19

Deze regeling heeft tot doel de bundeling van gegevens van bestaande EU- en internationale cohorten met relevantie voor COVID-19 die op feiten gebaseerde aanbevelingen doen voor het gezondheidsbeleid in het kader van preventieve strategieën, beschermende maatregelen en ziektebeheer. Uiteindelijk gaat het om het creëren van een cohortkader om pandemieën in de toekomst snel aan te pakken.

Voorwaarden

  • Het project moet tot doel hebben een voldoende groot aantal gevallen te kunnen identificeren en extraheren met overeenkomstige gegevens van hoge kwaliteit die in de verschillende cohorten kunnen worden gebruikt.
  • Bestaande cohorten worden samengebracht in een gemeenschappelijke inspanning om de gegevens in verband met COVID-19 te standaardiseren en informatie te extraheren die zal bijdragen tot een optimale preventie, bescherming en behandeling van EU burgers.
  • Voorstellen in het kader van deze coördinatie- en ondersteuningsactie moeten de internationale netwerkvorming van bestaande, voornamelijk longitudinale cohorten ondersteunen om zo gezamenlijk overeengekomen gestandaardiseerde gegevens over COVID-19 gediagnosticeerde/geserotypeerde en gematchte niet-besmette personen te extraheren.
  • Voorstellen moeten betrekking hebben op strategieën voor interactie met de COVID-19-cohort(en) die door dit programma worden gefinancierd, en op het onderhouden van contacten met het netwerk van klinische proeven op het gebied van COVID-19.

Wat mag worden vergoed?

  • Er wordt uitgegaan van een budget tussen de €2 en €3 miljoen.
Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook