Horizon 2020 – Medical Technologies, Digital tools and Artificial Intelligence (AI) Analytics

Deze oproep heeft betrekking op consortia die bestaan uit innovatieve technologieleveranciers die medische technologieën, digitale hulpmiddelen en kunstmatige intelligentie (AI) analyse ter verbetering van toezicht en zorg op hoge technologische voorbereidingsniveaus (TRL) willen uitvoeren. Het gaat hierbij om innovatieacties die bijdragen aan de paraatheid van de gezondheidszorg; de diagnose en het klinisch beheer van de patiënten en de overlevenden van COVID-19; het doen van aanbevelingen voor veranderingen die een snel herstel en een betere paraatheid voor toekomstige noodsituaties op gezondheidsgebied mogelijk maken; en het versnellen van de invoering en marktintroductie van gezondheidstechnologieën in een hoog stadium van ontwikkeling ter preventie en optimale behandeling van COVID-19.

Innovatieacties vallen binnen een van de volgende twee categorieën:

 • Ondersteuning van oplossingen die dicht bij de markt staan (TRL 7) en die reeds CE-markering hebben ontvangen of op het punt staan deze te ontvangen.
 • Ondersteuning van marktinnovatie (van lab tot lab) voor de verdere ontwikkeling en rijping van innovatieve oplossingen die al zijn gevalideerd in laboratoriumomgevingen (TRL 6-7 of hoger) met als doel de ontwikkelingen te versnellen en CE-markering te realiseren.

Acties moeten bovendien vallen binnen de volgende thema’s:

 • Snelle, kosteneffectieve en gemakkelijk inzetbare bemonsterings-, screening-, diagnose- en prognostische systemen.
 • Bewakingssystemen voor het milieu (rioolwater, lucht, etc.) en gegevensanalyses als verklikker voor het ontstaan en de verspreiding van virussen in gemeenschappen.
 • Goedkope sensoren, slimme draagbare apparaten en robotica/AI voor E-geneeskunde, telepresentie en het continue monitoren op afstand van patiëntparameters.
 • Bescherming van gezondheidswerkers en het grote publiek (bijvoorbeeld door middel van bevochtigings- en filtereigenschappen van stoffen voor gezichtsmaskers of de desinfectie van openbare ruimten).
 • Innovatieve data-gestuurde diensten en instrumenten die gegevens uit verschillende relevante particuliere en/of openbaar beschikbare bronnen combineren.

Voorwaarden

 • Resultaten moeten binnen 3 tot 18 maanden aan de eindgebruikers worden geleverd.
 • De maximale duur van een project is 2 jaar.
 • Consortia die concurrerende uitnodigingen tot het indienen van voorstellen te publiceren, moeten binnen een maand na de start van het project klaar zijn om dit te doen en in het voorstel expliciet aangeven hoe er met de (snelle) selectieprocedure wordt omgegaan.
 • Waar relevant dient rekening gehouden te worden met privacy, gegevensbescherming en anonimiteit (bijvoorbeeld bij het gebruik van mobiele waarschuwings- en preventietoepassingen) zoals omschreven in Aanbeveling C(2020) 2296.

Wat mag worden vergoed?

 • Er wordt uitgegaan van een budget tussen de €2 en €5 miljoen.
 • Voor voorstellen met financiële steun aan derden kan tot €10 miljoen worden aangevraagd.
 • Het gaat daarbij om €20.000 tot €100.000 per derde partij.
Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook