Horizon 2020 – Behavioural, Social and Economic Impacts of the Outbreak Response

Voorstellen binnen deze oproep richten zich op de gedragsmatige, sociale en economische gevolgen van de reactie op de huidige pandemie. Daarbij wordt bij voorkeur uitgegaan van een interdisciplinaire aanpak waarin meerdere medische, sociale en geesteswetenschappelijke disciplines geïntegreerd worden. De volgende twee dimensies worden in acht genomen:

  • Analyse en vergelijking van uitbraakreacties in verschillende Europese landen en de daarbij horende effecten op het menselijk gedrag en de sociale dynamiek van verschillende regio’s en landen.
  • Geestelijke gezondheid en ongelijkheden op het gebied van de gezondheid.

Het geven van concrete richtlijnen omtrent deze dimensies wordt gezien als belangrijke output van potentiele projecten. Deze kunnen zich richten op de volgende onderzoeksvragen:

  • Hoe kunnen de negatieve sociale en economische gevolgen van de maatregelen omtrent de pandemie worden verzacht?
  • Welke niet-beoogde gevolgen van beslissingen inzake de bestrijding van de epidemie kunnen worden geïdentificeerd?
  • Wat is de sociale, onder meer gender-gerelateerde dynamiek van de uitbraak en de daarmee samenhangende maatregelen op het gebied van de volksgezondheid?

Voorwaarden

  • Resultaten moeten binnen 3 tot 36 maanden aan de eindgebruikers worden geleverd.
  • Een voorstel waarin om de maximale beoogde bijdrage wordt gevraagd, moet in alle bovengenoemde dimensies kunnen worden uitgevoerd, partners uit een breed scala van disciplines omvatten en resultaten opleveren die representatief zijn voor de hele EU27 en de geassocieerde landen.
  • Indien er meer dan één gefinancierd project is, worden communicatie, samenwerking en coördinatie tussen onderzoeksgroepen sterk aangemoedigd.

Wat mag worden vergoed?

  • Er wordt uitgegaan van een budget tussen de 4 en 10 miljoen euro.
Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook