EUREKA: tweede call – oplossingen voor Post COVID-19

Eureka tweede call

In navolging van de eerste call Solutions for COVID-19 Echo Period – Leven zonder een vaccin opent EUREKA nu Oplossingen voor Post COVID-19 – Next High-impact Human Pandemic. Deze tweede call is voor internationale projecten die tot doel hebben het vinden van oplossingen en innovaties voor het post-coronatijdperk, onder andere om beter voorbereid te zijn op een eventuele nieuwe uitbraak. Het gaat daarbij om markt-/toepassingsgerichte R&D-projecten, waarbij het initiatief uit het bedrijfsleven moet komen.

Voorbeelden van mogelijke onderwerpen zijn:

 • Technologieën die lokale veerkracht of zelfvoorziening mogelijk maken
 • Medische interventie robotica
 • Infectiepreventie en -bescherming
 • Preventie van antibioticaresistentie
 • Sanitatie technologie
 • Diagnostiek en testen
 • Therapieën, vaccins en geneesmiddelen
 • Medische interventie robotica
 • Technologie voor het opsporen van ziekten
 • Slimme technologieën voor kritische productie- en toeleveringsketens onder lockdown
 • Onderwijstechnologieën en digitale werkplek
 • Govtech/Open data en Big Data

Ook nu doen er weer meerdere landen mee; ditmaal zijn dat Nederland, België, Canada, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Spanje, Turkije, Zuid-Afrika en Zweden. Het Nederlandse budget is €1 miljoen en wordt uitgezet door RVO in samenwerking met Health~Holland (Topsector Life Sciences & Health). De deadline is 15 juli 2020 (17:00 uur).

Voorwaarden

 • Samenwerkingsverbanden, bestaande uit minimaal één bedrijf en minimaal één kennisinstelling uit de deelnemende Eureka-landen.
 • Het product, de service of dienst moet binnen 24 maanden uitgevoerd of op de markt gebracht worden. 

Wie mag indienen?

 • Bedrijven
 • Kennisinstellingen

Wat mag vergoed worden?

 • De maximale bijdrage per project bedraagt €350.000.
 • 50% van de subsidiabele kosten voor onderzoeksactiviteiten
 • 25% van de subsidiabele kosten voor ontwikkelingsactiviteiten. 

Specificaties

Bij de aanvraag moeten ten minste 2 procedures worden gevolgd:

 • Aanvraag indienen bij het EUREKA netwerk.
 • Aanvraag indienen in het desbetreffende land (in dit geval het RVO).

Indien mogelijk moet de aanvraag ook gedaan worden bij de eigen nationale financieringsorganisatie van een buitenlandse partner.

Toetsing

 • De impact van het project op de markt (incl. commercialisatie en concurrentie voordeel).
 • De aanwezige expertise, o.a. de mate van innovatie, technologische uitdaging en haalbaarheid.
 • Kwaliteit en efficiëntie, waaronder de kwaliteit van het consortium en realistische inschatting van kosten.

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook