COVID Paramedische zorg | ZonMw

ZonMw Paramedische zorg

Op 17 Juli jongstleden heeft ZonMw de Gerichte Ronde COVID Paramedische Zorg gepubliceerd als onderdeel van het programma Doelmatigheidsonderzoek 2022-2026. Het doel is om doelmatigheidsonderzoek uit te zetten naar de effecten en kosten van eerstelijns paramedische herstelzorg voor COVID-19 patiënten met ernstige klachten of beperkingen.

Het beoogde onderzoek dient ten goede te komen aan Zorginstituut Nederland, dat graag meer paramedische zorg wil gaan bieden aan mensen die COVID-19 hebben gehad en behoefte hebben aan zorg om terug te keren naar hun dagelijks leven. Er is nog zeer weinig onderzoek en wetenschappelijk bewijs voor de effecten van paramedische zorg op herstel van COVID-19. Deze subsidieoproep beoogt hieraan bij te dragen. De deadline is 13 Augustus 2020, 14:00 uur.

Voorwaarden

 • De resultaten van het onderzoek moeten ten goede komen aan Zorginstituut Nederland.
 • Alle vormen van paramedische herstelzorg moeten steunbetuigingen geven aan het onderzoeksvoorstel, te weten fysio-en oefentherapie, diëtetiek, logopedie en ergotherapie.
 • Er moet landelijke dekking zijn voor het onderzoek, evenals de benodigde infrastructuur voor de uitvoering.
 • Afspraken tussen de partijen mogen niet leiden tot ongeoorloofde staatssteun.
 • Het project dient enkele weken na honorering te worden gestart.

Wie mag indienen?

 • Een hoofdaanvrager, afkomstig van een onderzoeksorganisatie.
 • Een projectgroep, bestaand uit:
  • Stakeholders met expertise op het gebied van fysio-en oefentherapie, diëtetiek, logopedie, ergotherapie;
  • Patiënten;
  • Implementatiedeskundige;
  • Onderzoekers met expertise in methodologie en/of health technology assessment.

Wat mag vergoed worden?

 • Het maximale (eenmalige) budget is €800.000,-.
 • Cofinanciering is optioneel en dient te worden vastgelegd in een ‘Letter of Commitment’.

Specificaties

 • Er wordt uitgegaan van een looptijd van 3 jaar.
 • De maximale looptijd is 7 jaar.
 • Op het moment wordt uitgegaan van een voorwaardelijke vergoeding van de paramedische herstelzorg voor 1 jaar. Dit kan worden uitgebreid indien er sprake is van een nieuwe COVID-19 uitbraak.
 • Er is sprake van een Open Science beleid overeenkomstig de gebruikelijke voorwaarden van ZonMw.

Toetsing

 • Relevantiecriteria
  • Praktijkgerichtheid;
  • Patiënten participatie;
  • Implementeerbaarheid (landelijk toepasbaar)
 • (Wetenschappelijke) kwaliteitscriteria
  • Onderzoek en hypothese;
  • Plan van aanpak (volgens PICOT-format);
  • Economische evaluatie (kosteneffectiviteitsanalyse)
  • Haalbaarheid (Het project dient enkele weken na honorering gestart te worden.)

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook