3rd EU Health Programme – AWP 2020 – Inkoop

In totaal is er € 15.565.158 beschikbaar voor aanbestedingen. U kunt via CHAFEA verschillende aanbestedingen aanvragen, echter, momenteel zijn deze gesloten.

  • Aanbesteding ter bevordering van de mobiliteit op korte termijn en de uitwisseling van gezondheidswerkers die werkzaam zijn in de Europese referentienetwerken (gesloten)
  • Verstrekking van EU-netwerken en steun voor laboratoriumfuncties voor volksgezondheidsreferentie voor antimicrobiële resistentie in prioritaire gezondheidszorg-gerelateerde infecties (gesloten)
  • Voorziening voor het verrichten van een onderzoek naar de haalbaarheid van en de identificatie van opties voor de fysieke opslag van vaccins (gesloten)
  • Steun aan de lidstaten bij studies en capaciteitsopbouwende activiteiten ter beperking van alcohol-gerelateerde schade (gesloten)
  • eHealth Digital Service Infrastructure: Dienstverleningscontract voor de organisatie en uitvoering van opleidingsactiviteiten inzake het juridisch kader, invoering, werking en de ontwikkeling (gesloten)
  • Dienstencontract voor het in kaart brengen van fiscale maatregelen en prijsbeleid voor voedingsmiddelen, niet-alcoholische en alcoholische dranken (gesloten)
  • Opties en aanbevelingen voor een vaccinatiekaart voor EU-burgers (gesloten)

Nieuwe aanbestedingen worden hier gepubliceerd of zijn te vinden via Tenders Electronic Daily (TED).

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook