3rd EU Health Programme

gezondheidszorg

Het EU Health Programme is een financieringsinstrument om de samenwerking tussen EU-landen te versterken en de EU-activiteiten op gezondheidsgebied te ondersteunen. Het programma voor de periode 2014-2020 bedraagt in totaal €449,4 miljoen ter bevordering van innovatie in de gezondheidszorg en de duurzaamheid van zorgsystemen binnen de EU. Het doel is burgers te beschermen tegen grensoverschrijdende bedreigingen voor de volksgezondheid. Dit wordt gedaan door gezondheidsbeleid te complementeren, ondersteunen, en versterken om zo de gezondheid van EU burgers te verbeteren en bovendien ongelijkheid in de zorg te verminderen. Er zijn vier specifieke toepassingen:

 • Een gezonde levensstijl aanmoedigen
 • Beschermen tegen grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen
 • Innovatieve, efficiënte en duurzame gezondheidszorgstelsels
 • Een kwalitatief hoogstaande en veilige gezondheidszorg in de EU.

Elk jaar presenteert CHAFEA (Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency) een jaarlijks werkprogramma (Annual Work Programme: AWP). CHAFEA beheert en evalueert tevens de subsidieaanvragen. 

Het totale budget van he AWP 2020 bedraagt €65.361.158,- en is als volgt verdeeld over de verschillende financieringsinstrumenten:

 • Operating Grants €5.000.000,-*
 • Action Grants €32.155.000,-
 • Prijzen €400.000,-**
 • Aanbesteding €15.565.158,-
 • Overige acties €12.241.000,-**

* Er zijn geen oproepen voor Operating Grants beschikbaar voor 2020.

** Het is niet mogelijk om prijzen of overige acties aanvragen in te dienen.

De twee financieringsmechanismen waarvoor u een aanvraag kunt indienen, zijn subsidies en aanbestedingen. Hoewel ze elk hun eigen specifieke evaluatiecriteria en toepassingsrichtlijnen hebben, worden de basisrichtlijnen hieronder opgesomd.

Criteria

 • Projecten moeten binnen bovengenoemde toepassingen vallen
 • Criteria verschillen per call, maar over het algemeen worden aanvragen gedaan door grote, internationale consortia met zowel academische als non-academische partners
 • Cofinanciering: Er moeten extra financiële middelen (door derden of door de eigen instelling) beschikbaar zijn.
 • Non-profit: De subsidie mag niet tot doel of tot gevolg hebben dat er winst wordt gemaakt.
 • Medefinanciering kan alleen worden ontvangen voor kosten die gemaakt worden na de begindatum zoals vermeld in de subsidieovereenkomst.
 • Niet-cumulatief: Elke actie kan aanleiding geven tot de toekenning van slecht één subsidie aan één begunstigde.
 • Het project moet een hoge toegevoegde waarde hebben voor de EU.
 • Het project is innovatief.
 • De duur van het project is 3 jaar

Wie mag indienen?

 • Rechtsgeldige openbare, niet-gouvernementele of particuliere instanties, met inbegrip van overheden, overheidsorganen. Met name onderzoeks- en gezondheidsinstellingen, universiteiten en instellingen voor hoger onderwijs, kunnen in voorstellen als coördinator of andere begunstigden optreden.
 • De begunstigden moeten gevestigd zijn in een EU lidstaat, of in IJsland, Noorwegen, Servië, Bosnië en Herzegovina of Moldavië.

Wat mag vergoed worden?

 • 60-80% van de in aanmerking komende kosten.
 • Indirecte kosten komen niet in aanmerking voor aanvragers die een exploitatiesubsidie van de Unie ontvangen.

Evaluatie criteria

 • Beleids- en contextuele relevantie, met name toegevoegde waarde voor de volksgezondheid binnen de EU en aandacht voor de specifieke sociale, culturele en politieke context.
 • Geografische dekking: De voorgestelde acties moeten worden uitgevoerd in ten minste drie in aanmerking komende landen, in gebieden die door een grote vluchtelingenstroom zijn getroffen.
 • Technische kwaliteit, met inbegrip van een degelijke probleemanalyse en methodologie.
 • Kwaliteit van het management, met inbegrip van de kwaliteit van de partnerschappen, indien van toepassing.
 • Algehele en gedetailleerde begroting, waaronder de verspreiding en evaluatie van de onderzoeksresultaten.

Evers + Manders Subsidieadviseurs

Heeft u hulp nodig om te beslissen welk financieringsinstrument het meest geschikt is voor uw specifieke onderzoeksproject? Wij helpen u graag bij het vinden van het geschikte instrument. Neem vandaag nog contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.

 

Follow us on LinkedIn for the latest news!       

 

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook