Subsidieregelingen

subsidie innovatiekrediet

Wie als leek voor het eerst te maken krijgt met een subsidieaanvraag, raakt al snel verstrikt in de enorme hoeveelheid regelingen. Je hebt subsidieregelingen op internationaal, Europees, nationaal en zelfs op regionaal niveau. Regelingen komen en regelingen gaan. Regelingen veranderen. Bij Evers + Manders volgen we het op de voet en nemen we onze opdrachtgevers graag aan de hand om hun weg te vinden door het woud aan mogelijkheden.

Europese subsidieregelingen

Op Europees niveau is Horizon2020 de meest omvangrijke regeling, gericht op samenwerking en innovatie binnen de lidstaten. Voor een periode van zes jaar is een budget van € 80 miljard beschikbaar. Binnen Horizon 2020 bestaan verschillende programma’s, zoals SME en Fast Track to Innovation Pilot. Een ander belangrijke regeling voor Nederlandse bedrijven is CEF-Transport, dat zich richt op het verbeteren van het vervoersnetwerk in Europa. LIFE is binnen de Europese regelingen de enige die specifiek gericht is op het milieu. Eurostars ten slotte is een innovatieregeling, gericht op het MKB

Nationale subsidieregelingen

Ook op nationaal niveau bestaan er tal van stimuleringsregeling en fondsen waar je als bedrijf of instelling aanspraak op kan maken. De WBSO bijvoorbeeld, een fiscale maatregel om onderzoek en ontwikkeling te stimuleren. Het NWO financiert wetenschappelijk onderzoek en heeft daarvoor verschillende instrumenten. Investeringen op het gebied van energiebesparing en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen kunnen in aanmerking komen voor EIA, MIA en Vamil. Naast fiscale voordelen en subsidies, biedt de overheid ook kredietmogelijkheden voor innovatieve projecten in de vorm van het Innovatiekrediet.

Regionaal georganiseerde subsidieregelingen

Op Europees niveau zijn er twee grote subsidieregelingen met een regionale invalshoek. De EFRO is een fonds voor regionale ontwikkeling en is bedoeld om op regionaal niveau de economie te stimuleren. In Nederland zijn er twee prioriteitsprogramma’s benoemd: innovatie & onderzoek en de koolstofarme economie. Een andere regionaal georiënteerde regeling is Interreg. Deze regeling heeft als doel de regionale verschillen tussen regio’s en lidstaten te verkleinen. Interreg kent tal van programma’s, waarvan Nederland in een aantal participeert. Het budget uit de programma’s komt uit de EFRO.

Internationale subsidieregelingen water

Waterveiligheid en waterzekerheid zijn complexe thema’s en vragen om een gezamenlijke aanpak. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken stimuleert daarom de publiek-private samenwerking in de watersector vanuit het Fonds Duurzaam Water. Het FDW beoogt de verbetering van waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden. Het uiteindelijke doel van het fonds is bij te dragen aan economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook | Google+