Subsidieregelingen

Er zijn subsidieregelingen op nationaal, internationaal en regionaal niveau

Wie voor het eerst te maken krijgt met subsidies, raakt al snel verstrikt in de enorme hoeveelheid regelingen. Er zijn subsidieregelingen voor verschillende thema’s, op internationaal, Europees, nationaal en regionaal niveau.

Regelingen komen, veranderen, zijn tijdelijk niet beschikbaar, zijn volgens het principe first come, first serve, gaan via het tender principe, of verdwijnen soms ook helemaal. Bij Evers + Manders volgen we al deze ontwikkelingen op de voet. We nemen onze opdrachtgevers graag aan de hand om hun weg te vinden door het woud aan mogelijkheden en ontzorgen ze van begin tot eind.

COVID-19

De huidige COVID-19 pandemie zorgt overal ter wereld voor ernstige problemen. Urgente onderzoeksvragen dienen zich aan vanuit de gezondheidszorg, maar ook vanuit de economie en de maatschappij in bredere zin. Het kan daarbij gaan om grote medische innovaties die kunnen bijdragen aan de behandeling en mitigatie van het virus, maar ook om kleinere praktische initiatieven ter verbetering van de zorg. Ook onderzoeksprojecten naar de economische en maatschappelijke gevolgen van de huidige coronacrisis—zowel op korte als langere termijn—dragen bij aan de mitigatie.

Momenteel zijn er meerdere subsidie-instrumenten beschikbaar voor onderzoek vanuit de verschillende disciplines en werkgebieden naar de mitigatie en effecten van COVID-19. We maken hier onderscheid tussen:

Voor projecten die geen (directe) betrekking hebben op de gezondheidssector, is met name de Corona: Fast-track Data regeling van NWO relevant, maar ook binnen PRACE zijn er mogelijkheden.

Indien u onderzoek doet naar de mitigatie en effecten van de COVID-19 pandemie en op zoek bent naar een passend financieringsinstrument, helpen wij u graag op weg in een vrijblijvend intakegesprek

3rd EU Health Programme

Het EU Health Programme is een financieringsinstrument om de samenwerking tussen EU-landen te versterken en de EU-activiteiten op gezondheidsgebied te ondersteunen. Het doel is burgers te beschermen tegen grensoverschrijdende bedreigingen voor de volksgezondheid. Dit vindt plaats door gezondheidsbeleid te complementeren, ondersteunen en versterken om zo de gezondheid van EU burgers te verbeteren en bovendien ongelijkheid in de zorg te verminderen.

COST

De Europese regeling COST richt zich op het verbinden van onderzoeksinitiatieven in Europa zodat onderzoekers en ontwikkelaars ideeën kunnen delen en waar nodig gezamenlijk kunnen optrekken. De projecten zijn bottom-up, open en divers en kunnen bestaan uit verschillende soorten partners. 

Energie en Klimaat

Niets zo actueel als energie, energiebronnen, energietransitie en (de gevolgen voor) het klimaat. Alleen al daarom zijn het fors aantal subsidieregelingen op het gebied van energie en klimaat niet verrassend. We hebben een selectie van de belangrijkste subsidieregelingen voor u op een rij gezet.

Horizon 2020

Voor iedereen die in Europees verband de Europese Unie en zichzelf innovatief een stap vooruit wil helpen is er Horizon 2020. Dit programma gericht op onderzoek, ontwikkeling en innovatie ondersteunt de gehele innovatieketen met als doel het bevorderen van innovatie. Onder dit overkoepelende programma vindt u een aantal programma’s terug die we graag nader  toelichten.

Innovatie

Internationale innovatieprojecten op allerlei gebied worden ondersteund door middel van subsidieregelingen, maar ondersteuning vindt soms ook plaats door het verstrekken en ontvangen van kredieten. Denk aan projecten geleid door bijvoorbeeld innovatieve en R&D-gedreven MKB-ers, waarbij soms ook over regiogrenzen heen wordt gekeken. Maar ook vraagstukken in duurzame stedelijke ontwikkeling, relevant voor de hele Europese Unie, waar men oplossingen voor vindt en die men uitprobeert kunnen ondersteund worden. Enkele belangrijke subsidieregelingen op het gebied van innovatie hebben we eruit gelicht.

NWO

NWO, de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek financiert excellent wetenschappelijk onderzoek en onderzoekssamenwerking tussen universiteiten en bedrijven. Ook verstrekt NWO persoonlijke financiering aan excellente onderzoekers.

Bij de NWO-financiering voor onderzoek kan gedacht worden aan loonkosten voor promovendi en postdocs, maar ook voor bijvoorbeeld verbruiksgoederen en apparatuur. 

ZonMw

ZonMw stimuleert gezondheidsonderzoek en zorginnovatie binnen de totale innovatiecyclus. Dit strekt van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg.

Bij deze ZonMw-financiering voor onderzoek kan gedacht worden aan loonkosten voor promovendi en postdocs, maar ook voor bijvoorbeeld verbruiksgoederen en apparatuur. ZonMw stelt daarnaast subsidie beschikbaar aan zorg- en praktijkinstellingen.

Sustainable Development Goals

Op het gebied van duurzame ontwikkeling zijn ook diverse subsidieregelingen te onderscheiden. Denk aan het Fonds Duurzaam Water waarmee beoogd wordt de waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden te verbeteren. Of Sustainable Development Goals Partnerschapsfaciliteit waarmee de Nederlandse overheid bij wil dragen aan het bereiken van verschillende doelen op het gebied van duurzame ontwikkeling in ontwikkelingslanden. Hieronder vindt u een selectie van bealngrijke subsidieregelingen op het gebied van duurzame ontwikkeling.

 

 

Follow us on LinkedIn for the latest news!       

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook