Maritieme technologie

Maritieme technologie

Een selectie uit onze successen:

 

De maritieme sector kent veel verschillende spelers: reders, werven, toeleveranciers waaronder veel SME’s, havens, ingenieursbureaus, kennisinstituten, overheden, internationale organisaties en milieu groeperingen. Het is per definitie een internationaal veld wat een bijzondere dynamiek met zich mee brengt. Niet alleen scheepvaart, maar ook de potentie die de zeeën hebben als bron van grond- en voedingsstoffen, speelt een belangrijke rol.

Maritieme activiteiten staan echter zelden op zich zelf. De aansluiting met het achterland, over water of over land, is van groot belang om projecten succesvol te maken. Om als Nederland vooraan te kunnen blijven lopen op maritiem gebied, is innovatie van levensbelang. Alleen dan kunnen we hoogwaardige producten en diensten met veel toegevoegde waarde blijven leveren.

Lidmaatschap Netherlands Maritime Technology Association.

Evers + Manders Subsidieadviseurs is lid van de Netherlands Maritime Technology Association. Onze verworven excellente reputatie in de maritieme sector, door het leveren van kwaliteit aan onze klanten, heeft dit lidmaatschap mogelijk gemaakt. We zijn niet zo heel goed in schouderklopjes aan onszelf, maar hier zijn we wel erg trots op.

Lidmaatschap NMT

 

 

 

Thema’s in de maritieme sector

De belangrijkste ontwikkelingen in de sector zijn:

Innovatie

Terugdringen van de ecologische impact zoals:

 • Energiebesparing
 • Alternatieve brandstoffen als LNG, hybride systemen
 • Invasieve exoten uit ballastwater en bio-fouling
 • Milieuvervuiling
 • Activiteiten in arctische gebieden
 • Plastic soep.

Versterking logistieke ketens, multimodaliteit, of aansluiting op:

 • Binnenvaart
 • Spoor
 • Wegvervoer.

Gebruik van de zee voor:

 • Aquacultuur
 • Winnen van grondstoffen
 • Winnen van energie zowel duurzaam als fossiel
 • Biodiversiteit.

Relevante subsidieregelingen

Klik hier of op de bovenstaande afbeelding voor de pdf van deze leaflet

Projectvoorbeelden maritieme sector

Horizon 2020:
SME instruments aanvraag Greening transport voor demonstratie van een innovatief concept om bederfelijke vloeibare voedingsmiddelen over het water te kunnen transporteren.

Interreg:
IVB NSRP The North Sea Ballast Water Opportunity Project om invasieve exoten uit ballast water tegen te gaan

CEF-T:
Sustainable multimodal transport chain, een aanvraag in de voorloper op CEF-T van O-Foil en Rotra voor een studie naar de mogelijkheden binnenvaart efficiënter te maken.

Greenpoint Rotterdam:
Stimulering Duurzame Initiatieven Rotterdamse Haven, Greenpoint Rotterdam aanvraag voor een dampverwerkingsbarge om de giftige dampen uit scheepstanks terug te winnen in plaats van de lucht in te blazen.

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn