Deltatechnologie

Subsidieregelingen, subsidie aanvragen, subsidieadvies, Deltatechnologie

Deltatechnologie richt zich op veiligheid en landschap rond rivieren, in steden, in delta’s en aan kusten. De sector omvat de segmenten waterbouw, waterbeheer en water en groen.

De belangrijke partijen in de sector zijn: overheden (nationaal en regionaal), universiteiten, onderzoeksinstituten als Deltares, KNMI en TNO,  ingenieursbureaus, aannemers/baggeraars en technologiebedrijven, platformorganisaties als STOWA en Rioned en Centrum Ondergronds Bouwen.

Thema’s in deltatechnologie

De belangrijkste thema’s binnen de energiesector zijn:

  • Klimaatverandering
  • Building with nature/eco-engineering
  • Verdroging/verzilting
  • Duurzame delta’s
  • Stedelijk waterbeheer
  • Bereikbaarheid
  • Integratie van functies
  • Installatie en onderhoud wind op zee

Relevante subsidieregelingen

Projectvoorbeelden deltatechnologie

O2DIT, UU, TUD: STW-OTP voor onderzoek naar snelle infiltratie
STOWA e.a.: Interreg IIB NWE voor NOAH, waarschuwingssysteem voor overstromingen
Duwind e.a.: STW Perspectief voor EUROS, reduceren van onzekerheden in ontwerp en
kostenverlaging van offshore windmolens

WUR e.a.: STW Partnership voor Water Nexus, omgaan met verzilting

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook