Afvalwaterbehandeling

Afvalwaterbehandeling

 

Een selectie uit onze successen:

De afvalwatersector bestaat uit organisaties die verantwoordelijk zijn voor de waterketen, zoals de waterschappen, kennismakelaars als STOWA en RIONED, overheden als gemeenten, kennisinstellingen en leveranciers van technologie. In de sector zijn het beheer van het (oppervlakte)water en waterzuivering in relatie tot de duurzaamheidsdoelstellingen de centrale thema’s.

Thema’s in afvalwaterbehandeling

De waterketen is sterk in beweging. De verwachting is dat de waterketen er over 30 jaar compleet anders uitziet, vanwege de maatschappelijke opgaven op het gebied van:

 • waterkwaliteit (onder andere organische microverontreinigingen)
 • duurzaamheid (onder andere grondstoffenhergebruik en energiehuishouding),
 • volksgezondheid
 • (innovatieve) ontwikkelingen

Om dit proces van transitie te ondersteunen, is door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen in samenspraak met vele partners in de waterwereld een routekaart ontwikkeld.
De belangrijkste kenmerken van de routekaart zijn:

 • Vergaande en efficiënte waterzuivering voor volksgezondheid en waterkwaliteit. De wettelijke taken zijn inhoudelijk niet veranderd, de manier waarop deze wordt ingevuld wel.
 • Terugwinning staat centraal. Waterschappen en gemeenten ontplooien activiteiten om grondstoffen en energie terug te winnen. Voorbeelden zijn:
  • het gebruik van fossiele grondstoffen voor chemie, transport, warmte en elektriciteit vervangen door biomassa
  • energiewinning uit oppervlaktewater.
 • Strategische samenwerking: waterschappen werken strategisch samen met een aantal andere partijen. Dit kan op vaste of tijdelijke basis zijn. Denk bijvoorbeeld aan samenwerking met gespecialiseerde onderhoudsbedrijven, leveranciers van afvalwatertechniek en – technologie, energiebedrijven, woningcorporaties en afvalbedrijven. Waterschappen ontwikkelen samen met deze partners nieuwe producten, diensten en technologieën samen met klanten, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden.

Relevante subsidieregelingen

 • LIFE, Interreg voor demonstratieprojecten
 • Horizon Europe voor wetenschappelijk onderzoek
 • TSE DEI+ voor experimentele ontwikkeling en demonstratie
 • Topsector Energie – overige regelingen  voor samenwerking tussen bedrijven met eventueel onderzoeksinstellingen en/of universiteiten
 • MIT voor samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen
 • WBSO voor onderzoek en ontwikkeling
 • Provinciale regelingen

Projectvoorbeelden afvalwaterbehandeling

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn