Gezondheidszorg en preventie

De gezondheidszorg staat voor een aantal grote uitdagingen:

 • Verbeteren van de efficiency door defragmentatie van de sector
 • Innovatie om de kwaliteit te verbeteren en de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. De kosten in de zorg blijven stijgen door stijging van chronische aandoeningen op steeds jongere leeftijd, vergrijzing en steeds hoger verwachtingspatroon ten aanzien van de zorg
 • Cultuurverandering: de patiënt verantwoordelijk maken voor de aandoening en aan de andere kant de zorgverleners voor de ondersteuning
 • Onderzoek en ontwikkeling op het gebied van preventie ten behoeve van gezondheid en economie

Ontwikkelingen op het gebied van Person Centered Care, Patient Empowerment, Active Healthy Aging, eHealth , Value Based Care, enzovoort moeten bijdragen aan een duurzame, kwalitatief goede zorg.

Gezondheidszorg wordt in toenemende mate multidisciplinair en op maat verleend. Daarnaast is er een omslag gaande naar meer zorg in de buurt, meer samenwerking tussen aanbieders en houdbaar gefinancierde voorzieningen. In het kader van de transitie van de AWBZ taken zijn gemeenten sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de ondersteuning en begeleiding van hun inwoners.
Belangrijke doelgroepen zijn jeugd, chronisch zieken, ouderen en migranten.

Belangrijke partijen in de (preventieve) gezondheidzorg zijn: kennisinstellingen, universiteiten, gemeenten (GGD’en), verzekeraars, zorgaanbieders, maatschappelijke- en onderwijsinstellingen.

Thema’s in de gezondheidszorg en preventie

 • Kwaliteit van zorg
 • Doelmatigheid van zorg
 • (Kosten)effectiviteit en cost containment
 • Patiënt-Centered Care
 • Disease management
 • Zelfmanagement
 • E-health
 • Geestelijke gezondheid
 • Milieu en gezondheid
 • Arbeid en gezondheid
 • Gezondheidsbevordering; gezonde leefstijl
 • Infectieziekten
 • Verslaving
 • Huiselijk geweld en kindermishandeling

Relevante subsidieregelingen

 • WBSO, Innovatiekrediet, ERDF (kansen voor West, OP-Oost, OP-Zuid, OP-Noord voor eigen onderzoek en ontwikkeling
 • NWO, ZonMw, Horizon 2020 (Health, 3e EU Gezondheidsprogramma) voor wetenschappelijk onderzoek
 • Raak voor samenwerking tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen
 • EU-COST, Urban Innovative Action (UIA), Interreg voor samenwerking, onderzoek- en demonstratieprojecten 

Projectvoorbeelden gezondheidszorg en preventie

E+M heeft een breed netwerk in de (preventieve) gezondheidszorg, zowel nationaal als internationaal.
De focus ligt op het signaleren en communiceren van subsidiemogelijkheden, en passende ondersteuning daarbij.

E+M is sinds 2008 strategisch adviseur van het Gothenburg Person Centred Care Instituut (GPCC), onderdeel van de Universiteit van Gothenburg en ondersteunt GPCC bij het verkrijgen van zowel nationale als EU-subsidies. In dat kader is intussen een netwerk opgebouwd met tal van internationale partners op het gebied van innovatie in de zorg.

http://www.kis.nl/artikel/4-vragen-over-de-grootfamilie-aan-zet

Dit artikel delen via: LinkedIn