Innovatieve technieken

Innovatie

Behalve dat we onze activiteiten toespitsen op specifieke sectoren, werken we ook mee aan sectoroverschrijdende projecten op het gebied van innovatieve technieken en producttechnologie.

Thema’s binnen innovatieve technieken

 • Inspectietechnieken
 • Laboratoriumanalysetechnieken
 • Sensortechnieken
 • Aardobservatietechnieken
 • Modelleringstechnieken
 • Besturingstechnieken
 • Productietechnologie
 • Robottechnologie
 • Transporttechnieken
 • Verkeersbeheersingstechnieken
 • ICT-technieken (big data, algoritmen, virtual reality, model based control, beveiliging)
 • Artificial Intelligence

Relevante subsidieregelingen

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook