Innovatie en technologie

Innovatie

 

Een selectie uit onze successen:

Behalve dat we onze activiteiten toespitsen op specifieke sectoren, werken we ook mee aan sectoroverschrijdende projecten op het gebied van innovatieve technieken en producttechnologie.

Nederland behoort wereldwijd tot de top van concurrerende digitale economieën. Dit vertaalt zich in het feit dat zowel het Nederlandse bedrijfsleven als de samenleving volledig digitaal is ingericht en gebruik maakt van geavanceerde ICT-mogelijkheden.

Parallel hieraan is dat IT en de daar bijbehorende kunstmatige intelligentie (AI) in toenemende mate een belangrijk onderdeel vormen van de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten. Dit betekent dat IT en AI ontwikkelingen voor iedere topsector hoog op de agenda staan.

Beleidsmakers stimuleren samenwerkingsprojecten op zowel regionaal, nationaal als internationaal niveau. Deze zijn in sommige gevallen gericht op multidisciplinaire projecten, en soms gericht op privaat-publieke samenwerkingen. Daarnaast wordt ook speur en ontwikkelingswerk gestimuleerd.

Thema’s binnen innovatie en technologie

 • Inspectietechnieken
 • Laboratoriumanalysetechnieken
 • Sensortechnieken
 • Aardobservatietechnieken
 • Modelleringstechnieken
 • Besturingstechnieken
 • Productietechnologie
 • Robottechnologie
 • Transporttechnieken
 • Verkeersbeheersingstechnieken
 • ICT-technieken (big data, algoritmen, virtual reality, model based control, beveiliging)
 • Artificial Intelligence

Relevante subsidieregelingen

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn