Sectoren

Experts binnen de werkgebieden

Evers + Manders Subsidieadviseurs doet veel, maar niet alles. We hebben duidelijke keuzes gemaakt op grond van de behoefte in de markt. Onze expertise op het gebied van subsidieadvies hebben we daarop ingericht. Wij hebben een focus op vijf sectoren. De adviseur die bij u aan tafel komt, is gespecialiseerd in de sector waarin u actief bent en is op de hoogte van de ontwikkelingen en uitdagingen van uw sector. 

Water- en Deltatechnologie

Water- en Deltatechnologie is onze grootste sector. Als je onderneemt in een land dat zo verbonden is met water, is dat niet zo gek. Binnen deze sector maken we onderscheid in afvalwaterbehandeling, water- en natuurbeheer, deltatechnologie, maritieme technologie en internationale waterprojecten. 

Medische technologie en innovatie

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen. De behoefte aan meer kennis en nieuwe technologie is groot om een antwoord te kunnen geven op medische vraagstukken. Waar de medische wetenschap en technologie elkaar ontmoeten, heeft Evers + Manders de kennis en ervaring om uw R&D-activiteiten te ondersteunen met subsidieaanvragen.

Energie en circulaire economie

De energiesector is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de wereld op duurzame wijze te voorzien van haar energiebehoefte. Dat kan door bestaande energiebronnen op een andere wijze aan te wenden of op zoek te gaan naar alternatieve bronnen van energie.    

Op het gebied van circulaire economie zijn er grote uitdagingen. De hoeveelheid grondstoffen is eindig. Daarom vindt veel innovatie plaats voor hoogwaardig hergebruik van materialen en stoffen.

Duurzame stedelijke en regionale ontwikkeling

Gemeenten en provincies en hun partners staan voor complexe uitdagingen bij ontwikkelingen in de regio. Ze moeten verschillende functies in de openbare ruimte ontwikkelen maar tegelijkertijd ook in balans houden. 

Deze uitdaging wordt versterkt door factoren als klimaatverandering, verduurzaming van de maatschappij, energietransitie en gewijzigde demografische samenstelling van de bevolking. 

Subsidies kunnen helpen innovatie en duurzaamheid nog beter te verankeren in de plannen voor ruimtelijke ontwikkeling. 

Innovatie en technologie

Innovatie en technologie zijn bronnen van vooruitgang. De aanleiding voor een subsidieadviestraject kan voortkomen uit een nieuwe regeling, maar ook uit de wens voor onderzoek of innovatie. We voeren projecten uit op een veelheid van technische gebieden.

Dit artikel delen via: LinkedIn