Privacybeleid E+M

Wij zijn Evers + Manders Subsidieadviseurs B.V. gevestigd aan de Drs. W. van Royenstraat 2, 3871 AN Hoevelaken. Wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 0859004.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van:

 • Relatiebeheer.
 • Uitvoering van opdrachten.

Relatiebeheer

Wij kunnen de volgende persoonsgegevens verzamelen en verwerken over onze relaties:

 • Naam, adres, telefoonnummer(s) en emailadres(sen).
 • Naam, adres en contactgegevens van de organisatie waarvoor betrokkene werkzaam is.
 • Communicatie met de betrokkene.

Van onze relaties verzamelen wij geen bijzondere persoonsgegevens.

De gegevens zijn afkomstig van visitekaartjes, uit correspondentie en persoonlijke contacten.

De gegevens gebruiken wij voor administratieve doeleinden, om contact te leggen en diensten aan te bieden en te leveren. De gegevens worden op relatieniveau incidenteel met derden gedeeld om relevante ondersteunende diensten, innovatievoorstellen of samenwerkingsvoorstellen aan te bieden. Tevens worden de gegevens gedeeld indien hiervoor een wettelijke verplichting bestaat.

De verzamelde gegevens worden vastgelegd in ons relatiebestand en de adresboeken van de emailaccounts en telefoons van onze medewerkers.

Uitvoering van opdrachten

In het kader van opdrachten verzamelen en bewerken wij (bijzondere) persoonsgegevens  in verband met subsidieaanvragen en de verantwoording van subsidietoezeggingen. De (bijzondere) persoonsgegevens worden verzameld en bewerkt vanuit een wettelijke verplichting en betreffen:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Functie
 • Loongegevens
 • Gegevens over gewerkte uren
 • BSN-nummer

Wij nemen de benodigde technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen zijn vastgelegd in ons kwaliteitssysteem dat is gecertificeerd onder ISO 9001.

Relaties van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd hebben recht op inzage, rectificatie van onvolledige en/of onjuiste gegevens en gegevenswissing.

 

Wilt u een beroep doen op uw rechten in relatie tot het verwerken van uw persoonlijke gegevens dan kunt u contact opnemen met:

Evers + Manders Subsidieadviseurs B.V.
Johan Evers
Drs. W. van Royenstraat 2
3871 AN Hoevelaken
Telefoon: 033 – 2534820
Email: johan.evers@emconsult.nl

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn