Projectdefinitie wordt rode draad

evers en manders subsidieadvies projectdefinitie en samenwerking

Een subsidieaanvraag heeft alleen maar zin als het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd past bij de doelstellingen van de subsidieregeling. De advisering van Evers + Manders subsidieadviseurs begint dan ook met een samen met u scherp geformuleerde projectdefinitie. Deze is duidelijk omschreven, en conform de eisen die bij de subsidieaanvraag worden gesteld, en bevat de gemeenschappelijke factor in de eigen doelstellingen en die van de subsidieregeling. De projectdefinitie is van essentieel belang. Het vormt de rode draad voor het gehele traject om tot een goede aanvraag te komen. Wij weten dat en zorgen voor een nauwgezette projectdefinitie met een concreet programma.

Ons dienstenpakket

  • Adviseren over de projectdefinitie en het programma
  • Opstellen en uitwerken van de projectdefinitie
  • Adviseren en benaderen van mogelijke partners voor samenwerking
  • Adviseren over en opstellen van samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerking

Met onze ervaring in het werkveld, kunnen we u in contact brengen met andere partijen in de markt die kunnen bijdragen in de expertise of capaciteit in een project. Door met anderen samen te werken in een project en deze samenwerking mee te nemen in de subsidieaanvraag, vergroot u veelal de kansen op een toekenning van de subsidie.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook | Google+