Compliance en ondersteuning

evers en manders subsidieadvies compliance

Als uw project is goedgekeurd en de subsidie formeel is toegekend, bent u nog niet klaar. U zult de toegekende subsidie volgens de regels moeten verantwoorden. Dat is een vak apart en bij Evers + Manders subsidieadviseurs beheersen we die discipline. We zorgen er samen met u voor dat alle regels en voorwaarden van de subsidieverstrekker worden geïmplementeerd in het administratieve systeem van uw organisatie. Onze gedegen tussentijdse controles geven u de mogelijkheid tijdig bij te sturen. Op die manier haalt u het maximale rendement uit de aan u toegekende subsidie.

Meer dan voldoen aan regels

Als we bij Evers+ Manders subsidieadviseurs spreken over compliance (voldoen aan subsidievoorwaarden, wet- en regelgeving), dan gaat het meteen óók over het beheer, de monitoring en de (interne) controle van het subsidiebudget en subsidiestromen. Alleen dan kom je tot een optimale subsidiebenutting. Wij begeleiden de administratieve uitvoering van uw subsidietraject van A tot Z door middel van een beproefd pakket van maatregelen:

  • Het nalopen van alle subsidieverplichtingen; uw consortium op de hoogte brengen van alle relevante regels
  • Het ‘subsidieproof’ inrichten van de projectadministraties
  • Het verzorgen van tussentijdse interne controle op de naleving van de subsidievoorwaarden
  • Het systematisch volgen van subsidierealisatie ten opzichte van de begroting: signaleren én tijdig bijsturen waar nodig!
  • Het opstellen van tussentijdse begrotingswijzigingen. Deze worden vooraf met u en de subsidieverstrekker besproken
  • Het voorbereiden van een accountantscontrole voor het totale consortium en ook voor de individuele leden van het consortium
  • Het opstellen van financiële rapportages (tussentijds en aan het slot)

We stemmen altijd met u af aan welke maatregelen en ondersteuning u behoefte heeft en in welke mate. We weten dat dit per project en opdrachtgever verschilt. Daarom leveren we altijd maatwerk in samenspraak met u.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook