Projectdefinitie en samenwerking

evers en manders sectorgespecialiseerd subsidieadvies projectdefinitie en samenwerking

Een subsidieaanvraag heeft alleen maar zin als het project waarvoor de subsidie wordt aangevraagd past bij de doelstellingen van de subsidieregeling. De advisering van Evers + Manders subsidieadviseurs begint dan ook met een, samen met u scherp geformuleerde projectdefinitie.

De projectdefinitie is duidelijk omschreven en conform de eisen die bij de subsidieaanvraag worden gesteld. Het bevat de gemeenschappelijke factor van de eigen doelstellingen en van de subsidieregeling.

De projectdefinitie is van essentieel belang. Het vormt de rode draad voor het gehele traject om tot een goede aanvraag te komen. Door onze jarenlange ervaring weten wij hoe belangrijk dit is en zorgen voor een nauwgezette projectdefinitie met een concreet programma.

Ons dienstenpakket

  • Adviseren over de projectdefinitie en het programma
  • Opstellen en uitwerken van de projectdefinitie
  • Adviseren over mogelijke samenwerkingspartners 
  • Adviseren over en opstellen van samenwerkingsovereenkomsten

Samenwerking

Door onze ervaring in de sector, kunnen we u in contact brengen met andere partijen die kunnen bijdragen in de gevraagde expertise of capaciteit in een project. Samenwerken met de juiste partijen in de subsidieaanvraag, vergroot veelal de kans op toekenning van de subsidie. 

Dit artikel delen via: LinkedIn