Compliance en ondersteuning

evers en manders subsidieadvies compliance

Als de subsidie is toegekend, bent u nog niet klaar. U zult de toegekende subsidie volgens de regels moeten verantwoorden. Dat is een vak apart dat Evers + Manders Subsidieadviseurs beheerst. We zorgen er samen met u voor dat alle regels en voorwaarden van de subsidieverstrekker worden geïmplementeerd in uw administratie. Onze gedegen tussentijdse controles geven u de mogelijkheid tijdig bij te sturen. Hierdoor haalt u het maximale rendement uit uw subsidie.

Meer dan voldoen aan regels

Bij compliance (voldoen aan subsidievoorwaarden, wet- en regelgeving) gaat het óók over het beheer, de monitoring en de (interne) controle van het subsidiebudget en subsidiestromen. Alleen dan komt u tot een optimale subsidiebenutting. Wij begeleiden de administratieve uitvoering van uw subsidietraject van A tot Z door middel van een beproefd pakket van activiteiten:

  • Het nalopen van alle subsidieverplichtingen
  • Het op de hoogte brengen van alle relevante regels
  • Het ‘subsidieproof’ inrichten van de projectadministraties
  • Het verzorgen van tussentijdse interne controle op de naleving van de subsidievoorwaarden
  • Het systematisch volgen van subsidierealisatie ten opzichte van de begroting: signaleren én tijdig bijsturen waar nodig!
  • Het opstellen van tussentijdse project- en begrotingswijzigingen. Deze worden vooraf met u en de subsidieverstrekker besproken
  • Het voorbereiden van een accountantscontrole voor het totale consortium en ook voor de individuele leden van het consortium
  • Het opstellen van de voortgangsrapportages en financiële rapportages (tussentijds en aan het einde van het project)

We stemmen altijd met u af aan welke maatregelen en ondersteuning u behoefte heeft en in welke mate. We weten dat dit per project en opdrachtgever verschilt. Daarom leveren we altijd maatwerk in samenspraak met u.

Dit artikel delen via: LinkedIn