Opdrachtgevers

Subsidiesector, subsidie aanvragen, subsidieadvies

Als we kijken naar onze werkzaamheden op het gebied van subsidieadvies, dan kunnen we deze indelen op grond van de subsidieregelingen, in verschillende werkgebieden of sectoren. Het belangrijkst zijn natuurlijk onze opdrachtgevers en de projecten waarvoor ze financiering nodig hebben. Ook hiervoor hanteren we een grove indeling, die in grote lijnen overeenkomt met de verschillende werkgebieden.

Water en beheer

Binnen dit omvangrijke werkgebied zijn we zowel regionaal, landelijk als internationaal actief. Onze opdrachtgevers zijn onder meer drinkwaterbedrijven, waterschappen, universiteiten en onderzoeksinstellingen.

Energie en duurzaamheid

De energiesector staat voor grote uitdagingen op het gebied van de toenemende vraag naar energie en de noodzaak van duurzame productie. Opdrachtgevers in deze sector zijn brandstofproducenten, energiebedrijven, gemeentes en technologiebedrijven.

Medische technologie en innovatie

Binnen de gezondheidszorg is er veel geld nodig voor onderzoek naar nieuwe behandelmethoden en -technieken, maar ook een toenemende aandacht voor preventieprogramma’s. Wij werken dan ook niet alleen voor universitaire onderzoekscentra en technologiebedrijven, maar ook voor zorginstellingen.

Onderzoek en technologie

Evers + Manders subsidieadviseurs voelt zich thuis bij wetenschap en techniek. Onze opdrachtgevers kunnen uit allerlei branches komen, zoals de industrie en de transportsector. Juist in deze sectoren is een goed advies essentieel, aangezien het nooit om reeds gebaande paden gaat.

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook