LIFE – WBSO – KRW – SMT | Pharmafilter

Ziekenhuizen zijn een belangrijke puntbron voor de lozing van organische microverontreinigingen (medicijnresten, Röntgencontrastvloeistoffen).  Deze stoffen worden als steeds groter probleem voor de oppervlaktewaterkwaliteit gezien. Binnen het project Pharmafilter is technologie ontwikkeld waarmee ziekenhuizen tegen lagere kosten logistieke processen rond afvalstoffen kunnen verbeteren, afvalwater vergaand zuiveren en energie opwekken. Bovendien leidt implementatie van het Pharmafilterconcept tot aanzienlijke besparingen, waardoor de terugverdientijd beperkt is. Pharmafilter wordt inmiddels als relevante technologie voor aanpak van geneesmiddelresten in het oppervlaktewater gezien.

Een Pharmafilter kan zowel in bestaande bouw als bij nieuwbouw worden gerealiseerd. Het Pharmafilterconcept is gedemonstreerd bij het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft en wordt inmiddels bij diverse Nederlandse ziekenhuizen toegepast.

Consortium

  • STOWA
  • Reinier de Graaf Groep
  • Hoogheemraadschap van Delfland
  • Pharmafilter

Subsidies

  • LIFE+
  • Innovatieprogramma KRW
  • Subsidieregeling Milieugerichte Technologie (SMT)
  • Projectsubsidie VWS
  • WBSO

Dit artikel delen via: LinkedIn