EU LIFE | Freshman

Puttenveld Freshman project Dunea

Het project Freshman (Freshwater Management in Coastal Zones), een samenwerking tussen Dunea en haar onderzoekpartners KWR, Allied Waters, De Watergroep en Aquaduin, is door het Europese subsidieprogramma LIFE gehonoreerd met een subsidiecontract van ruim €3 miljoen.  

Doel van het project

In dit project wordt onderzoek gedaan naar brak grondwaterwinning en -zuivering, om zodoende meer bronnen voor drinkwater te realiseren, een behoefte voor de lange termijn. Daarnaast zorgt het voor meer ruimte voor de opslag van zoet water in de duinen.

Voortgang pilot

Het project is in 2020 in de duinen bij Scheveningen gestart en inmiddels zijn het puttenveld en de zuivering gerealiseerd, en zijn alle benodigde vergunningen verkregen. In januari 2022 wordt gestart met de onderzoeksfase, op voorwaarde dat de resultaten van de vijf proefonttrekkingen conform de verwachtingen en de vergunningsaanvraag zijn. Het onderzoek zal herhaald worden op de locatie Avekapelle in Vlaanderen.

Schematische voorstelling

Toelichting proces:

Onttrekking van diep zoet grondwater (1) leidt tot aantrekken van brak grondwater. Daardoor verzilt de diepe winning en moet deze uit productie worden genomen. Door gelijktijdig brak grondwater te onttrekken (2) wordt de grens tussen het zoete en brakke water naar beneden getrokken en kan de diepe zoetwaterwinning in productie  blijven. Het opgepompte zoete water wordt gezuiverd tot drinkwater (3) en het brakke water wordt gezuiverd tot zoet water met omgekeerde osmose (RO) (4). Het geproduceerde zoete water wordt toegevoegd aan de eindzuivering (blauwe pijlen) en het concentraat (reststroom) van de RO wordt geloosd (rode pijlen). Zo ontstaat een veel robuustere grondwaterwinning waarbij bovendien een extra bron van drinkwater wordt benut.

 

 

Een video over de aanleg van de proefinstallatie en de uitleg van de werking staat op de website van Dunea, maar vindt u ook hier.

Aanvrager

  • Dunea

Partners

  • KWR
  • De Watergroep
  • Allied Waters
  • Aquaduin

Subsidie

  • LIFE

Subsidiebedrag

  • €3.078.123

Website met meer informatie

https://www.dunea.nl/algemeen/nieuws/2020/dunea-innoveert-met-europese-duurzaamheidssubsidie

 

Volg ons op LinkedIn voor meer mooie voorbeeldprojecten!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn