EFRO – OP-Oost | Carbon from AIR

Binnen het CAIR (Carbon from AIR) project ontwikkelt en demonstreert een Gelders consortium een nieuwe technologie voor CO2-afvang. CO2 en andere broeikasgassen zijn verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde en de klimaatverandering die daarmee gepaard gaat. Het project sluit hiermee naadloos aan bij de boodschap van het klimaatakkoord van Parijs: beperking van de opwarming van de aarde door CO2-reductie.

Het project heeft subsidie ontvangen vanuit het OP-Oost programma en valoriseert de innovatieve doorbraaktechnologie van ANTECY. De uiteindelijke ambitie is de ontwikkeling van een technologie die CO2 uit de lucht met waterstof uit water omzet naar methanol. Dit biedt een interessante oplossing voor de opslag van hernieuwbare energie, één van de belangrijke uitdagingen van de energietransitie.

Binnen het project realiseert ANTECY, samen met Bronswerk Heat Transfer en Wageningen University and Research, een pilotplant om de technologie te valideren en op grotere schaal te demonstreren. Hiermee kan de volgende stap richting commercialisatie gezet worden.

Consortium

  • ANTECY
  • Bronswerk Heat Transfer
  • Wageningen University and Research

Subsidie

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO): OP-Oost

 

Dit artikel delen via: LinkedIn