NICI | Horizon 2020 FET

Project NICI - MRI

Doel

Het doel van het NICI-project is om de basis te leggen voor een nieuw onderzoeksgebied: het bestuderen van de menselijke biologie met behulp van niet-invasieve chemie-imaging. Hiervoor wil NICI twee onderzoeksgebieden verenigen: “metabolomics” en “magnetic resonance imaging” (MRI). Metabolomics onderzoekt lichaamsfuncties door het meten van metabolieten, MRI is in staat om 3D-beelden van het lichaam te leveren. Met verbeterde MRI kunnen metabole biomarkers worden gedetecteerd. En met het ontdekken van nieuwe MRI-zichtbare biomarkers, kan een niet-invasieve technologie worden ontwikkeld voor het dynamisch in kaart brengen van biochemische processen in het hele menselijk lichaam.

Deze nieuwe niet-invasieve technologie voor het weergeven van biochemische processen in het menselijk lichaam opent een nieuw kader voor het begrijpen van menselijke biologie, ziekten en hun behandeling. De exacte mechanismen van ziekten zijn grotendeels onbekend en het meten van specifieke metabolieten is een uitdaging.

De beoogde doorbraken zijn

  • een methodologie voor de ontdekking van onderscheidende biomarkers
  • een technologisch platform voor biochemische beeldvorming van het hele lichaam.

Dit project brengt natuurkundigen, biologen, chemici en clinici bij elkaar. Het onderzoek zal zich richten op het ontdekken van MRI zichtbare biomarkers met behulp van 3D-organoïden als modellen voor menselijke organen. Daarnaast zal het project een meetplatform ontwikkelen, geïntegreerd met 7T MRI-scanners en bijbehorende data-acquisitiebenaderingen om deze MRI-scanners aan te passen in 3D-biochemische beeldvormingssystemen. NICI valideert de dynamische 3D-benadering voor chemische beeldvorming en de voorspellende en prognostische waarde ervan door een stratificatiestrategie te onderzoeken voor patiënten met levermetastasen van gastro-intestinale kanker. Dit is een van de vele mogelijke toepassingen.

Aanvrager

UMCU Utrecht, tevens coördinator van het project

Subsidie

Horizon 2020 – FET Open Research and Innovation Action

Meer informatie over het project

Ruim 3 miljoen voor onderzoek in beeld brengen biomedische processen

 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook