FURTHER | Horizon 2020

MRI - FURTHER

Botmetastasen zijn een veel voorkomend probleem van vergevorderde kanker, met pijn als gevolg. Gemetastaseerde bot pijn is moeilijk te behandelen en heeft een nadelig effect op de kwaliteit van leven van patiënten, hun partners en zorgverleners. Stralingstherapie (RT), de standaardbehandeling voor palliatie van metastatische bot pijn is alleen effectief bij 60-70% van de patiënten. Alternatieve behandelingsopties zijn dringend nodig.

Pijnbehandeling kan aanzienlijk worden verbeterd door MR-HIFU (MRI-geleide High Intensity Focused Ultrasound). Met de HIFU-techniek worden kankercellen in een MRI-scanner met gerichte geluidsgolven verhit en kapot gemaakt. De behandeling heeft als doel dat de tumor krimpt en de klachten verminderen. Op dit moment  behoort MR-HIFU nog niet tot routinematige zorg.

Het FURTHER project heeft tot doel de (kosten)effectiviteit van MR-HIFU aan te tonen als een alternatieve of aanvullende behandelingsoptie voor het verlichten van metastatische bot pijn. Voor dit doel zal een driearmige, internationaal gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT) met 216 patiënten worden uitgevoerd. Bij deze studie worden de vroege en late pijnrespons vergeleken bij patiënten die alleen met RT worden behandeld, bij patiënten die alleen met MR-HIFU behandeld worden en patienten waarbij zowel RT en MR-HIFU wordt toegepast.

Er zal een voorspellingsmodel worden ontwikkeld om patiënten te identificeren die profijt zullen hebben van MR-HIFU. Er zal een pilotroute RCT worden uitgevoerd om de effectiviteit van MR-HIFU te onderzoeken als onderdeel van een uitgebreide pijnbeheersingsstrategie. Tenslotte zullen sociaaleconomische barrières voor integratie van MR-HIFU in routinematige zorg in de bredere Europese context in kaart worden gebracht en geanalyseerd. FURTHER zal aanbevelingen doen ten aanzien van gelijke toegang tot deze veelbelovende nieuwe behandeling.

Aanvrager(s)

  • UMC Utrecht is coördinator van dit project

Subsidieprogramma

  • H2020 – SC1-BHC-23-2018: novel patient-centred approaches for surviviorship, palliation and/or end-of-life care .

Website

Op deze website vindt u meer informatie over dit project: https://www.umcutrecht.nl/nl/Nieuws/Subsidie-voor-verbeteren-kwaliteit-van-leven

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook