European Green Deal

aarde en circulair teken

De Horizon 2020 call – European Green Deal is een nieuwe strategie van de EU om de economie duurzaam en onafhankelijk van grondstofgebruik te maken. Het ambitieuze streven is om in 2050 geen broeikasgassen meer uit te stoten. Er wordt gestreefd naar een duurzame, circulaire economie zonder vervuiling en met restauratie van de biodiversiteit.

In het kader van de European Green Deal zullen er dit jaar diverse nieuwe Horizon 2020 subsidieoproepen worden gepubliceerd. Het gaat hierbij om samenwerkingsprojecten en specifiek om innovatie acties, en onderzoeks- en innovatie acties. Het totale budget bedraagt 1 miljard euro. De verwachting is dat de oproep in september 2020 zal worden gepubliceerd en sluit in januari 2021.

Hoewel er verder nog weinig bekend is over de oproepen, zullen de volgende acht thematische hoofdlijnen aan bod komen:

 • Vergroten klimaat ambitie; cross-sectorale uitdagingen
 • Schone, betaalbare en veilige energie
 • Industrie voor een duurzame en circulaire economie
 • Energie- en grondstoffen efficiënte gebouwen
 • Duurzame en smart mobility
 • Van boer tot bord
 • Ecosystemen en biodiversiteit
 • Geen vervuiling en een gifvrije omgeving

Daarnaast zijn er drie horizontale programmalijnen die alle bovenstaande thema’s raken:

 • Vergroten van kennis over het ondersteunen van de EU Green deal
 • Burgerparticipatie in de transitie naar een klimaatneutraal, duurzaam Europa
 • Internationale samenwerking bij het versnellen van de transitie naar schone energie

Via onze website zullen wij u op de hoogte houden van de regeling en de aanvraagprocedure zodra de oproepen zijn gepubliceerd.

Deze factsheet beoogt een snel overzicht te geven van de doelstellingen, structuur en voorwaarden van deze subsidieregeling. Op basis van deze informatie kunnen geen conclusies worden getrokken. Bovendien heeft dit document geen juridische status. 

Dit artikel delen via: LinkedIn | Twitter | Facebook