Zwitserland en Horizon 2020

Zwitserland EU

Zwitserland weer terug in Europa

Goed nieuws voor bedrijven, universiteiten en onderzoekers: de samenwerkingsrelatie met Zwitserland is vanaf 1 januari 2017 weer hersteld. Zwitserland wordt vanaf dat moment weer gezien als full Associated Country binnen Horizon 2020. Partijen uit Zwitserland kunnen daarmee weer over de volle breedte meedoen in Horizon 2020 projecten.

Achtergrond

Op 9 februari 2014 stemde de Zwitserse bevolking in een referendum voor het instellen van een quotum op immigratie naar Zwitserland. In reactie hierop werden de onderhandelingen voor een associatieverdrag tussen Zwitserland en de EU opgeschort. Hierdoor kon Zwitserland niet langer als geassocieerd land participeren in het Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie Horizon 2020 en het onderwijsprogramma Erasmus+. De Europese Commissie stelde dat onderhandelingen met Zwitserland pas weer konden worden hervat als Zwitserland bereid was het associatieverdrag met Kroatië te tekenen voor 9 februari 2017.

De consequenties voor de Zwitserse partijen en Europa waren onvoorzien groot. Dit bracht hen terug naar de onderhandelingstafel.

Wat was de situatie de afgelopen jaren?

Er waren beperkt mogelijkheden voor Zwitserland om mee te doen in Horizon 2020 programma’s. Zwitserse partners konden namelijk alleen mee doen wanneer er financiering vanuit Zwitserland beschikbaar was.  Zwitserland was echter volledig uitgesloten voor de volgende programma’:

  • SME instrument
  • Access to Risk Finance
  • Fast Track To Innovation

Wat gebeurde er vorige week?

Vorige week kwam er sneller dan verwacht positief bericht vanuit Bern:

‘Switserland has ratified the protocol extending the free movement of persons to Croatia. On 16th December the Federal Department of Foreign Affairs (FDFA), in cooperation with the Federal Department of Justice and Police (FDJP), confirmed the ratification of Protocol III to the EU. This means that the precondition has been met for Switzerland to participate fully in the Horizon 2020 research programme.’

Situatie per 1 januari 2017.

Zwitserland zal vanaf 1 januari 2017 worden gezien als Associated Country binnen Horizon 2020. Dit is sneller dan verwacht. Hierdoor kunnen Zwitserse partijen weer mee doen in alle Horizon 2020 calls. Praktisch gezien stuiten we nog op één “maartje”. De EU zal haar systemen nog moeten aanpassen aan de nieuwe situatie. De verwachting is dat dit voor het einde van het jaar gereed is en dat Zwitserse partijen als partner toegevoegd kunnen worden in de Participant Portal. Een periode van onzekerheid loopt hiermee teneinde.

Deze ontwikkeling komt precies op het juiste moment voor een belangrijke subsidieaanvraag waar Evers + Manders bij betrokken is. Hebben de veranderingen in Zwitserland impact op uw innovatieplannen? Wij praten u graag bij over de mogelijkheden om met een Zwitserse partner te innoveren.

Een goed 2017!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn