Winnend voorstel NWA-ORC DARTBAC in strijd tegen AMR

Dartbac project

De resistentie van bacteriën tegen antibiotica (antimicrobiële resistentie; AMR) is een snelgroeiend probleem met verwoestende gevolgen voor de kwaliteit van leven wereldwijd. AMR wordt geassocieerd met ongunstige klinische resultaten die kunnen resulteren in vele sterfgevallen en torenhoge kosten voor de gezondheidszorg.

Het “Dutch Antimicrobial Resistance Technology development and Biofilm Assessment Consortium” (DARTBAC), onder leiding van dr. Chris Arts van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, bereidt Nederland voor op de tijd dat antibiotica veel minder effectief zal zijn bij het voorkomen en uitroeien van infecties als gevolg van AMR.

DARTBAC was een van de grootste, winnende voorstellen binnen de NWA-ORC-call in 2020 en zal nieuwe antimicrobiële technologieën ontwikkelen vanuit een materiaalperspectief. Deze technologieën zullen niet gebaseerd zijn op antibiotica om infecties aan te pakken, maar zullen gericht zijn op preventie en uitroeiing op implantaatoppervlakken in harde en zachte weefsels.

Het consortium

Binnen NWA-ORC heb je een ketenbreed kennisconsortium nodig dat onderzoek met echte impact kan creëren. DARTBAC bracht een interdisciplinair, 23 partners tellend consortium samen. Het consortium bestaat uit een scala aan academische partners met expertise op het gebied van bacteriële infectie, materialen, biologische, medische en sociale wetenschappen. Daarnaast maken ook kleine en grote (internationale) bedrijven in medische hulpmiddelen en startende bedrijven met antimicrobiële technologieën er deel van uit, net als wetenschappelijke genootschappen en instituten van medisch specialisten met directe toegang tot onze doelgroep en patiëntengroepen. Tot slot nemen ook het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en een internationaal kennisplatform over AMR met expertise op het gebied van AMR-communicatie deel aan DARTBAC.

In de aanloop naar deze NWA-ORC subsidie hebben projectleider Chris Arts en het consortium vanaf het begin nauw samengewerkt (november 2019- oktober 2020) met Jos van Maasacker en Marlieke van Kesteren , subsidieadviseurs bij Evers + Manders. Er zijn meerdere brainstormsessies geweest over het onderzoeksplan. Jos heeft de consortiumbijeenkomst in Eindhoven voorgezeten waarin we de onderzoeksfocus hebben uitgekristalliseerd. Ook hebben Jos en Marlieke, samen met de maatschappelijke partners in het consortium een sterk Theory of Change Impact plan opgesteld. Dit plan lichtte niet alleen de urgentie van het probleem toe, maar bood ook concrete handvatten om er iets aan te doen.

Het samenstellen van dit consortium, de interactie met de betrokken partijen en ervoor zorgen dat iedereen zijn unieke rol had, was een zeer uitdagend maar lonend onderdeel van het aanvraagproces. Dit vlotte teamwork tussen de projectleider, de consortiumpartners en de Evers + Manders adviseurs leidde ertoe dat het DARTBAC-project een van de winnende voorstellen werd (€9,8 miljoen). We zijn trots dat we de kans kregen om bij te dragen aan dit projectvoorstel. Misschien wel het begin van de oplossing van AMR!

Binnenkort nieuwe kansen.

Binnenkort wordt de shortlist van NWA-ORC voor 2021 bekend. Was uw pre-proposal succesvol? Wij zijn u graag van dienst om ook uw volledige voorstel tot een succesvol voorstel te maken!

 

U vindt ons ook op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn