Werkconferentie Topsector Energie: handen uit de mouwen!

Op 31 oktober was het weer tijd voor de werkconferentie van de Topsector Energie, het jaarlijks terugkerende evenement van de Topsector Energie. Tijdens de werkconferentie werd nog weer eens duidelijk hoe groot de opgave is waar we in Nederland (en de rest van de wereld) voor staan. We hebben als land ambitieuze doelstellingen op het gebied van het klimaat, en terecht.

De vraag is alleen wel hoe we dat gaan realiseren. Huidige oplossingen zijn nu vaak nog te duur, we hebben te weinig technische handjes die het werk kunnen klaren en het blijft een hele uitdaging om iedereen mee te krijgen in de transitie en de kosten goed te verdelen. Oftewel: handen uit de mouwen!

MMIPs

Dit jaar stond de dag in het teken van de Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s (MMIPs). Het Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma is een nieuw instrument in het pallet aan subsidieregelingen gericht op energie- en klimaatsubsidies. De programma’s komen voort uit het Nederlandse Klimaatakkoord en de daarbij horende Integrale Kennis- en Innovatieagenda (IKIA) voor klimaat en energie. Deze IKIA, met als titel “Innoveren met een Missie”, is de vertaling van het Klimaatakkoord naar vijf missies. Binnen deze missies zijn doelen gesteld voor 2050 en tussendoelen voor 2030. Op deze manier zoekt de IKIA een balans tussen korte termijn en lange termijn. De IKIA heeft daarmee aandacht voor onderzoek tot en met demonstratie.

Doel van de MMIPs is uiteraard bij te dragen bij de Nederlandse klimaatdoelstellingen, zoals vastgelegd in het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord wil de CO2-uitstoot in 2030 met 49% verminderen en wil klimaatneutraliteit in 2050. Met de MMIPs wil de overheid meer sturing geven aan energie- en klimaatinnovatie. De MMIPs richten zich dan ook op langere termijn projecten met meer samenhang: missie gedreven. 

5 Missies, 13 Meerjarige Missiegedreven Innovatie Programma’s

De Integrale Kennis- en Innovatieagenda is opgedeeld in 5 missies. Voor iedere missie is een stip op de horizon gezet voor 2050. Daarnaast heeft iedere missie concrete tussendoelen voor 2030. De 5 missies zijn vervolgens opgedeeld in 13 MMIPs, waarvan MMIP13 (Een robuust en maatschappelijk gedragen energiesysteem) een verbindende schakel vormt en de individuele missies overstijgt.

Missies:

  • Een volledig CO2-vrij elektriciteitssysteem in 2050
  • Een CO2-vrije gebouwde omgeving in 2050
  • In 2050 zijn grondstoffen, producten en processen in de industrie netto klimaatneutraal en voor tenminste 80% circulair
  • Emissieloze mobiliteit voor mensen en goederen in 2050
  • In 2050 is het systeem van landbouw en natuur netto klimaatneutraal

MMIPs in 2020

Afgelopen jaar zijn de eerste MMIPs begonnen. In september konden aanvragen ingediend worden voor MMIP3 – Versnelling energierenovaties in de gebouwde omgeving en MMIP4 – Duurzame warmte en koude in de gebouwde omgeving. In totaal was er € 40 miljoen beschikbaar. De overige MMIPs zullen in 2020 volgen. Naar verwachting zal in januari meer duidelijk worden.

DEI+ en HER

Dat het instrumentarium wordt verrijkt wordt met de MMIPs betekent niet dat bestaande regelingen, zoals de Demonstratie Energie-Innovatie (DEI+) en Hernieuwbare Energie (HER) komen te vervallen. Deze subsidieprogramma’s zullen ook in 2020 open gaan. De DEI+ focust op pilot- en demonstratieprojecten gericht op CO2-reducerende innovaties, de HER op innovatieve technologieën die leiden tot een kostenreductie van de productie van hernieuwbare energie.

Subsidie aanvragen

Heeft u een idee dat aansluit bij de doelstellingen van het Klimaatakkoord? Wilt u innoveren en kunt u wel een steuntje in de rug gebruiken? Neem dan contact met ons op. Wij verkennen graag, samen met u, de mogelijkheden die de MMIPs of de bestaande regelingen bieden.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn