WBSO: Extra voordeel in 2021

wbso innovatie subsidie

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor het Nederlandse bedrijfsleven. Ook investeringen in Research & Development (R&D) kunnen onder druk komen te staan. Om er voor te zorgen dat investeringen in R&D overeind blijven tijdens de coronacrisis, is er vanuit de Nederlandse overheid besloten om voor de WBSO een aantal wijzigingen door te voeren in 2021.

Het tarief voor de eerste schijf zal in 2021 omhoog gaan van 32% naar 40%, waarbij voor startende ondernemers zelfs een tarief van 50% geldt. Deze verhogingen gelden voor alle ondernemingen die in Nederland belastingplichtig zijn. Ondernemingen kunnen het voordeel van de WBSO verrekenen via de belastingaangifte. Het onderstaande tabel geeft een samenvatting van de wijzigingen:

20202021
Eerste schijf (tot €350.000 R&D-loonkosten)32%40%
Eerste schijf starters (tot €350.000 R&D-loonkosten)40%50%
Tweede schijf16%16%

Het totale beschikbare budget voor de WBSO in 2021 bedraagt € 1.438 miljoen.

Wat is de WBSO?

Voor wie de WBSO niet kent: wat houdt deze regeling nu eigenlijk in? De WBSO of languit: Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie volksverzekeringen, onderdeel speur- en ontwikkelingswerk, is een fiscale stimuleringsregeling van de Nederlandse overheid. Dit houdt in dat een deel van de loonkosten, maar ook overige kosten en uitgaven, op het gebied van speur- en ontwikkelingswerk wordt gecompenseerd door middel van een vermindering van de afdracht van de loonheffingen.

WBSO-projecten in diverse sectoren

IT-projecten komen in aanmerking voor de WBSO-regeling als er sprake is van ontwikkeling van technisch nieuwe programmatuur. Dit betekent dat er technische uitdagingen moeten worden overwonnen waarvoor nieuwe code dient te worden geschreven in een formele programmeertaal (bijvoorbeeld in .NET, Java, Python of C++). Dit betekent praktisch gezien dat het implementeren van alleen bestaande software elementen, of het verbinden hiervan, niet onder deze regeling valt, aangezien hier geen nieuwe code wordt geschreven.

De energiesector is een onmisbaar deel van de Nederlandse economie. De focus binnen de energiesector ligt steeds meer op de ontwikkeling van duurzame energie toepassingen. Echter de kosten van het ontwikkelen van nieuwe duurzame energie technologieën door ondernemers kan een financiële uitdaging zijn. De WBSO subsidie regeling kan hierbij helpen door een deel van de financiële kosten in verband met R&D te verlichten.

Nederland wil vooroplopen in het ontwikkelen van innovatieve watertechnologieën. De overheid heeft daarom de “topsector water” opgezet om innovatie te stimuleren. Het doel is om de innovatiekracht van Nederland te bevorderen door middel van het stimuleren van onderzoek en ontwikkeling binnen deze sector. De topsector Water bestaat uit de clusters Maritiem, Deltatechnologie en Watertechnologie. De bekendste en meest kansrijke subsidieregeling voor ondernemers om innovatie te stimuleren is de WBSO regeling.

De Nederlandse maritieme sector staat wereldwijd bekend om het leveren van innovaties. Een belangrijk aspect hiervan is toegepast onderzoek om vragen vanuit de maritieme sector te beantwoorden. Echter staat de maritieme kennisbasis onder druk door toenemende druk op budgetten gericht op maritiem onderzoek. De WBSO biedt mogelijkheden om de druk op de budgetten te verlichten.

Medische technologische innovaties hebben vaak een lang en kostbaar R&D traject. Vandaar dat de financiering van de ontwikkeling een bekend struikelblok voor ondernemers met innovatieve ideeën in de zorg is. Ook hier kan de WBSO ondersteuning bieden.

 

Klik hier of op de afbeelding voor de downloadable pdf 

 

Subsidieadvies op maat

Zoekt u naar WBSO-advies op maat? Bij Evers + Manders zijn wij sectorgespecialiseerd en sterk betrokken bij de nieuwste ontwikkelingen binnen de diverse sectoren. Door onze jarenlange ervaring kunnen wij een succesvolle vertaling maken van een innovatieve ontwikkeling binnen uw sector naar een WBSO subsidieaanvraag. Naast het vervaardigen van de WBSO aanvraag ondersteunen wij u ook met:

  • Het beantwoorden van vragen van de subsidieverstrekker naar aanleiding van de ingediende aanvraag.
  • Het ondersteunen bij een controlebezoek van de subsidieverstrekker om de omgang met de WBSO te controleren.
  • Het samenstellen van een financiële rapportage over elke periode waarvoor een aanvraag is ingediend.
  • Het proactief identificeren van andere relevante subsidieregelingen.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn