Wat betekent de nieuwe NWO-strategie voor uw volgende subsidieaanvraag?

NWO -Strategie

Afgelopen maand publiceerde NWO hun strategische plan voor de jaren 2023-2026, getiteld “Wetenschap werkt!”. Hierin zijn de bouwstenen en ambities uitgewerkt waarop NWO de komende jaren gaat focussen. Hoewel veel wordt voortgebouwd op de huidige koers zitten er ook veranderingen in de pijplijn. Wat gaat u als aanvrager hiervan merken?
Hieronder geven we een korte samenvatting van het strategiedocument:

* Onderzoekscultuur

De Nederlandse onderzoekscultuur is aan het veranderen, mede gestuurd door het beleid van NWO dat zich de afgelopen jaren sterk heeft gericht op Open Science, Team Science, integriteit en ethiek, FAIR data en het nieuwe “Erkennen en Waarderen” (d.m.v. het narratief en binnenkort het evidence-based CV). Daarnaast wil NWO meer financieringsruimte vrijmaken voor groepen onderzoekers die nu getalsmatig achterblijven en meer bijdragen aan verlichting van de huidige hoge werkdruk door:

  • Aanvraagprocedures en administratieve verplichtingen zo licht mogelijk te maken;
  • Afspraken op instellingsniveau te maken over thema’s als open access, datamanagement en diversiteit- en inclusiebeleid waardoor onderzoekers hier niet langer op in hoeven te gaan;
  • Meer te investeren in structurele programma’s en infrastructuur waardoor de aanvraagdruk afneemt.
  1. * Impact

  2. In de NWA-ORC and KIC-programma’s is maatschappelijke impact sinds 2018 een integraal doel van onderzoeksprojecten. NWO gaat deze focus op impact verder voortzetten en uitbreiden naar andere programma’s. In de meer fundamentele calls en in het Talentprogramma zal impact dus ook een centrale rol gaan vervullen. Het kan dus nuttig zijn om goed na te denken waar de impact van jouw onderzoek ligt en hoe je deze beoogde impact kunt bereiken.

 

  1. * (Inter)nationale samenwerking

  2. Samenwerken in onderzoeksprojecten werd al steeds belangrijker, binnen en tussen disciplines, maar ook bij zogenaamde “ketenbrede”, praktijkgerichte samenwerkingen met hogescholen, commerciële partners (bijvoorbeeld via publiek-private samenwerkingen), kennisgebruikers en internationale partners. Deze ketenbrede samenwerking blijft erg belangrijk binnen de nieuwe strategie, samen met meer internationale samenwerking om in de top van de mondiale onderzoekswereld te blijven. NWO wil ook gaan kijken hoe zij kan ondersteunen bij consortiumvorming omdat dat veel tijd in beslag neemt. Handig om deze ontwikkeling in de gaten te houden.

 

  1. * Balans tussen nieuwsgierigheids- en missiegedreven programma’s

  2. Er is inmiddels aangekondigd dat de open competities (bijvoorbeeld de ENW XS-XL programma’s) een extra financiële impuls krijgen zodat meer nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek kan worden uitgevoerd. Het streven is dat het budget voor Open Competities en het Talentprogramma met tenminste 25% wordt verhoogd Dat betekent echter niet dat de missiegedreven programma’s – waarin onderzoek naar specifieke, maatschappelijk relevante onderwerpen wordt gevraagd binnen vastgestelde topsectoren – wegvallen. NWO wil juist een goede balans tussen deze twee typen programma’s creëren en dit zal dan ook terug te zien zijn in de verdeling van de financiële middelen.
  3.  

De komende tijd zullen we veel punten uit deze strategie terugzien in de subsidiecalls. Wij houden dit uiteraard goed in de gaten om optimale ondersteuning te kunnen bieden bij het identificeren van subsidiekansen en het begeleiden van aanvraagtrajecten.

 

Volgt u ons al op LinkedIn?

 

Dit artikel delen via: LinkedIn