Waarom slagen subsidieaanvragen wel? (deel 2)

De gunfactor vergroot ook de slagingskans van een goede aanvraag

In mijn vorige blog had ik het over het ontbreken van de wow-factor als mogelijke oorzaak van een niet gehonoreerde, maar inhoudelijk wel hoogkwalitatieve subsidieaanvraag. Nu ga ik in op een tweede aspect dat niet altijd optimaal  aandacht blijkt te hebben gehad bij niet-gehonoreerde subsidieaanvragen: de gunfactor. Deze is van groot belang bij het succesvol subsidie aanvragen.

De evaluator een handje helpen

Wat bedoel ik met een handje helpen? Een subsidievoorstel wordt beoordeeld en getoetst aan de voorwaarden van een regeling door onafhankelijke evaluatoren. Een evaluator leest niet alleen jouw voorstel maar ook die van vele anderen. De slagingskans vergroot als een aanvraag zich onderscheidt van de rest. Je helpt de evaluator een handje als de aanvraag door de redactionele opzet een laagdrempelig, toegankelijk beeld geeft dat je aanvraag aan de voorwaarden voldoet.

Als voorbeeld neem ik weer Horizon 2020; het programma van de Europese Commissie om Europees onderzoek en innovatie te stimuleren. Eén H2020-voorstel wordt soms door 5 individuele evaluatoren beoordeeld. Een stage-2 H2020-aanvraag komt zelfs twee keer onder de ogen van evaluatoren. Zoals in de vorige blog is uitgelegd, beoordeelt een evaluator al deze aanvragen aan de hand van toetsingscriteria. Bedenk bij het schrijven van een aanvraag dus waar deze evaluator op gaat letten én dat een aanvraag niet de enige aanvraag is die een evaluator onder ogen krijgt. Maak het de evaluator makkelijk!

Kijk als een evaluator naar je aanvraag

Door alle gevraagde onderdelen te beschrijven en zelf de aanvraag vooraf nog een keer langs te lopen aan de hand van de toetsingscriteria kan al winst worden geboekt. Een collega of een subsidieadviseur van Evers + Manders kan je helpen na te gaan of de doelstellingen van je subsidieaanvraag relevant en duidelijk genoeg zijn, en of de aanvraag consistent en overtuigend is beschreven. Zelf kun je jezelf bijvoorbeeld afvragen of je – aan de hand van de toetsingscriteria – je eigen project zou subsidiëren, en of duidelijk naar voren komt waarom nou juist dít project moet worden uitgevoerd en gefinancierd. Is het klip en klaar duidelijk dat jouw project gaat opleveren waar de subsidiegever om vraagt? Er is meer waarmee je een gunfactor kunt creëren!

Ga verder dan een ander

Denk bijvoorbeeld ook aan de lay-out! Hiermee laat je zien dat je aandacht hebt gehad en tijd hebt genomen om van je aanvraag iets moois te maken. En maak het de evaluator makkelijk. Denk aan herkenbare koppen in je tekst, die de evaluator helpen bij het lezen van de aanvraag. Maak geen zoekplaatje van de punten waar de evaluator op toetst. Niet te lange zinnen en korte alinea’s vergroten eveneens de leesbaarheid en daarmee de gunfactor. Visuele ondersteuning is aan te bevelen. Dit kan heel simpel een cirkeldiagram zijn voor bijvoorbeeld de financiële bijdrage per partner, of de gender balance binnen het consortium. In een oogopslag laat je evaluator zo zien hoe iets verdeeld is. Met dit alles vergroot je je gunfactor en vergroot je je kansen dat de evaluator zich ambassadeur gaat voelen van jouw aanvraag.

Tenslotte

Weet je zeker dat je project een gunfactor heeft? Als je twijfelt bij het antwoord op deze vraag: neem contact met ons op. Wij helpen je graag verder!

Dit artikel delen via: LinkedIn