Waarom slagen subsidieaanvragen niet? (deel 1)

Strategische doelstellingen van de regeling én de aanvrager

Laatst kreeg ik een aantal niet-geslaagde subsidieaanvragen onder ogen. De projectleider had onze hulp ingeroepen nadat er al jaren geen aanvragen meer waren gehonoreerd. Het lag niet aan de wetenschappelijke inhoud van de aanvragen. Die was van hoogstaand niveau! Het was snel duidelijk waar het wel aan lag.

Deze projecten misten een aantal factoren. Een van deze missende factoren was de wow-factor. Om deze factor te creëren zijn er een aantal aspecten belangrijk.

Bij wie vraag je de subsidie aan

Het eerste aspect is je bedenken waarom je waar een subsidieaanvraag indient en voor welke aspecten van een onderzoeks- of ontwikkelingsproject je gaat. Wat aanvragers vaak niet goed in het vizier hebben is bij wie ze voor welke regeling de aanvraag indienen.

Wat bedoel ik daarmee? Een subsidie is in het leven geroepen om te stimuleren dat overheidsbeleid van de grond komt. Er zitten dus doelstellingen achter een subsidieregeling. Die doelstellingen kunnen gericht zijn op maatschappelijke ontwikkelingen, economische groei en/of onderzoek voor nieuwe kennis. Om voor subsidie in aanmerking te komen moet een project hieraan bijdragen.

De toetsingscriteria van het subsidieprogramma

Een subsidievoorstel – en de bijdrage van het project aan de doelstellingen – wordt beoordeeld en getoetst aan de voorwaarden van een regeling. Een tweede aspect is dus de toetsingscriteria te identificeren. De punten waarop wordt getoetst binnen een subsidieprogramma zijn online te vinden.

We nemen als voorbeeld Horizon 2020. Horizon 2020 is het programma van de Europese Commissie om onderzoek en innovatie te stimuleren. Horizon 2020 voorstellen worden getoetst op (wetenschappelijke) excellentie, impact én de kwaliteit en efficiëntie van de uitvoering. Een aanvraag moet boven een threshold scoren om in aanmerking te komen voor subsidie. Om kans te maken op subsidie is dit alleen, niet voldoende.

Het creëren van de wow-factor

Het is daarom van belang dat een aanvraag dus ruim boven die treshold kan scoren. Dit kan door niet alleen te beschrijven wat de strategische doelstellingen zijn van de aanvrager, maar ook waarom dit project voldoet aan de voorwaarden en doelstellingen van het subsidieprogramma. De aanvraag moet een beschrijving bevatten van wat het project gaat opleveren, maar ook hoe het wordt opgeleverd, en waarom dit het consortium is die dit kan en moet gaan doen. Heel belangrijk is de impact: maak duidelijk waarom er een grote behoefte is aan wat het project gaat opleveren. Ik citeer mijn collega: “Van goud kwark maken heeft een lagere wow-factor, dan van kwark goud maken!”

Beschrijven van een win-win project

In de praktijk zien wij nog wel eens dat niet alle aspecten van een projectplan voor subsidie in aanmerking komen of dat de doelstellingen van de aanvrager en de subsidieregeling niet op elkaar aansluiten. Daar komt expertise bij kijken. Wij kunnen u adviseren en ondersteunen met het identificeren van de mogelijkheden die het beste passen bij uw strategische doelstellingen.

Dit artikel delen via: LinkedIn