Vult LIFE het gat voor Europese ‘close to market’ projecten?

Subsidie Waddenfonds

Op 19 mei is de LIFE call 2016 gepubliceerd met deadlines in september. Het subsidieprogramma biedt ondersteuning aan pilot, demonstratie en best practice projecten met een substantiële positieve impact op het milieu. Terwijl de regeling voor deze projecten inhoudelijk grotendeels onveranderd blijft, is er wel één aanpassing die in positieve zin bijzonder opvalt. LIFE lijkt namelijk in het gat te springen dat is ontstaan door het verdwijnen van Europese ‘close to market’ subsidies, zoals het oude CIP-Eco-Innovation programma  en het meer recente Fast Track to Innovation programma dat dit najaar zijn laatste deadline heeft.

Nieuwe kansen voor het bedrijfsleven

Door de LIFE regeling ook open te stellen voor ‘close to market’ projecten, kan een aantal projectactiviteiten die voorheen niet subsidiabel waren nu gewoon meegenomen worden als onderdeel van de projectaanvraag. Daaronder vallen met name activiteiten gericht op commercialisatie en industrialisatie die al tijdens de projectperiode starten. Deze activiteiten waren voorheen volledig uitgesloten van de subsidie. Hier onder valt ook het opstellen van een business plan of een uitgebreide marktanalyse.

Nederland is succesvol in LIFE

Deze verruiming van de regeling biedt nieuwe kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven, dat toch al relatief succesvol is binnen het LIFE programma! Milieu projecten zoals PHARMAFILTER, Cellu2PLA en OMZET hadden LIFE de afgelopen jaren binnen Nederland al goed op de kaart gezet als een regeling die de ontwikkeling  van duurzame technologieën stimuleert en goede kansen biedt voor Nederlandse innovaties. Sinds de start van het LIFE programma 2014 – 2020 is ook gebleken dat Nederlandse klimaatadaptatie projecten zoals URBAN-ADAPT en AERFIT goed scoren binnen de nieuwe klimaattak van het programma. De verruiming van de regeling maakt de regeling nog aantrekkelijker voor partijen die hun innovatieve product of concept in de Europese markt willen zetten en daar een aanvullende financiële impuls voor kunnen gebruiken.

LIFE iets voor u?

LIFE biedt kansen voor projecten die vallen binnen de volgende LIFE sub-programma’s :

  • Climate Change Action
  • Environment & Resource Efficiency
  • Nature & Biodiversity
  • Environmental Governance & Information

Ontwikkelt u een technologie met een positieve impact op het milieu en die aansluit op deze thema’s? Is klimaatadaptatie of -mitigatie een speerpunt binnen uw organisatie? Bent u nauw betrokken bij natuurbeheer in Nederland? Dan kan ook uw projectidee wellicht worden omgezet naar een succesvolle LIFE aanvraag.  Evers + Manders heeft de afgelopen jaren met groot succes een LIFE projectenaanvragen begeleid en kijkt graag met u mee!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn