Verenigd Koninkrijk en EU-subsidies na Brexit-akkoord

Vertrek VK uit de EU

Sinds 1 januari geldt het nieuwe Brexit-akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Wat betekent dit voor lopende en toekomstige projecten met EU-financiering? In deze blog geven wij een overzicht van wat er tot nu toe bekend is over deelname van VK-landen aan Europese subsidieprogramma’s.

Lopende programma’s

Voor projecten die in de programmaperiode 2014-2020 zijn toegekend onder de regelingen Horizon 2020, LIFE, Interreg en Erasmus+ geldt dat die door kunnen lopen onder de huidige voorwaarden.

Toekomstige projecten

Door de Brexit-overeenkomst blijven er voor VK-onderzoekers en -bedrijven ook mogelijkheden bestaan voor EU-financiering. Het VK wil meedoen aan het kersverse Horizon Europe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (2021-2027) en wordt naar verwachting een ‘geassocieerd land’. Dit betekent dat het VK kan meedoen aan nieuwe projecten, maar niet meebeslist over de programmering. Als deze associatie-overeenkomst is gesloten kan het VK subsidie aanvragen bij de European Research Council en de Marie Skłodowska-Curie Actions.

 

Echter, het VK is niet langer gerechtigd voor alle onderdelen van Horizon Europe. Zo kan men niet deelnemen aan de European Innovation Council, waaronder de EIC-accelerator (het voormalige SME instrument van Horizon 2020) en het EIC Equity Fund vallen. De EU wil haar bedrijven beschermen tegen rivaliserende VK-bedrijven die technische innovaties op de internationale markt willen brengen. Daarom kunnen VK-landen ook geen gebruik meer maken van de financieringsinstrumenten van de Europese Investeringsbank. Tot slot heeft het VK besloten niet langer deel te nemen aan de Erasmus+ programma’s.

 

Over de gevolgen van het Brexit-akkoord voor het nieuwe LIFE EU-programma (2021-2027) op het gebied van milieu en klimaat is helaas nog niets bekend. Van het nieuwe Interreg subsidieprogramma (2021-2027) is de verwachting dat het VK in ieder geval geen onderdeel meer uitmaakt van de transnationale programma’s North Sea Region en North West Europe. Deze en andere programma’s moeten echter nog definitief worden vastgesteld.

Wij houden u op de hoogte

Samenvattend, enkele gevolgen van Brexit op het gebied van EU-financiering zijn bekend, maar veel is nog onduidelijk. De exacte details zullen de komende periode – de komende jaren – volgen, als het VK en de EU hun toekomstige relatie verder uitwerken.

Wel of geen financiering voor VK-landen zou uw project, en met name de samenstelling van het consortium, sterk kunnen beïnvloeden. Wij blijven u dan ook op de hoogte houden van de gevolgen van Brexit op het gebied van Europese subsidies.

Volg ons op LinkedIn!       

Dit artikel delen via: LinkedIn