Verbreed uw Horizon met kunstmatige intelligentie subsidiemogelijkheden

Horizon

Het jaar 2020 is gestart, en daarmee ook het laatste subsidiejaar van Horizon 2020 (H2020). Het H2020-programma is een Europees subsidieprogramma voor innovatie en onderzoek. In totaal wordt er dit laatste jaar nog eens € 11 miljard beschikbaar gesteld voor ondernemers in Europa die inzetten op onderzoek en ontwikkeling op diverse beleidsgebieden.

Europa wil een leidende rol spelen op het gebied van kunstmatige intelligentie (A.I.). Vandaar dat een belangrijk Horizon 2020-thema dit jaar “Digitalisering en transformatie van Europese industrie en diensten” is. Binnen dit beleidsterrein zijn een aantal subsidiemogelijkheden op het gebied van ICT-innovatie en/of -onderzoek, gericht op kunstmatige intelligentie.

Het thema Digitalisering en transformatie van Europese industrie en diensten voor 2020 is gericht op de volgende calls:

 • Robotics in Application – Areas and Coordination & Support: Dit thema richt zich op vier onderwerpen:
  • A.I. en cognitie: A.I. biedt tools om systemen cognitief te maken, waarbij cognitie robots in staat stelt om veilige interactie aan te gaan
  • Cognitieve mechatronica: mechatronische systemen (Combinatie van elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meet- en regeltechniek en besturingstechniek) waarbij detectie en activering nauw worden gekoppeld aan cognitieve systemen
  • Sociaal coöperatieve mens-robot interactie: coöperatieve mens-robot interactie is van cruciaal belang in veel werkomgevingen
  • Op modellen gebaseerde ontwerp- en configuratietools: het op grote schaal inzetten van robotica in toepassingsgebieden waar taken door de gebruiker moeten worden gedefinieerd.
 • RIA (Research and Innovation Action) – boosting Promising Robotics Applications: Innovatieve toepassingen van robotica in veelbelovende nieuwe gebieden worden binnen dit thema aangemoedigd. Van voorstellen wordt verwacht dat ze substantieel verbeterde oplossingen voor uitdagende technische problemen mogelijk aandragen. Dit vooral met het oog op de acceptatie in toepassingen met een hoge sociaal-economische impact en een lage ecologische voetafdruk.
 • Artificial Intelligence on demand platform: In het verleden is een collaboratief online laboratorium voor kunstmatige intelligentie (A.I.) gecreëerd door een Franse MKB. Het doel van dit thema is om een consortium bestaande uit partners zoals IT-infrastructuurbedrijven, specialisten van mens-machine-interfaces en onderzoekscentra samen te brengen die hun kennis via het platform met de samenleving willen delen.
 • Smart Hospital of the Future: Europese gezondheids- en zorgstelsels staan voor een aantal uitdagingen in verband met de vergrijzing van de bevolking. Dit thema richt zich daarom op pilot demonstratieprojecten die innovatieve, op A.I. gebaseerde oplossingen leveren in een gezondheids- en zorgomgeving zoals een ziekenhuis, eerstelijnsgezondheidszorg of verzorgingstehuis. De pilots moeten klinische diagnose en behandeling mogelijk maken of ondersteunen, die vergelijkbaar zijn met procedures die door de mens worden uitgevoerd.

Wat is de deadline voor deze thema’s?

De deadline voor deze onderwerpen is 22 april 2020.

Voor wie is deze subsidie?

De H2020 subsidie kan worden aangevraagd door mkb-bedrijven, universiteiten en onderwijsinstellingen. Daarbij komt het project alleen in aanmerking als het gaat om een samenwerkingsverband van partijen uit meerdere landen.

Welk van deze programma’s het meest geschikt is voor uw project hangt af van diverse factoren. En, natuurlijk, van uw ambities. Hierbij is het ook van belang om te kijken met wie u wilt samenwerken en wat u uiteindelijk met een project wilt bereiken.

Binnen Evers + Manders helpen wij bedrijven ook in deze vroege fase van een subsidieaanvraag. Samen met u kijken we naar de mogelijkheden. We geven een wel afgewogen advies waar u mee uit de voeten kunt. Hierbij spelen we altijd open kaart. Het gaat erom dat het uiteindelijk gekozen programma, als het inderdaad komt tot een subsidieaanvraag, past bij uw wensen, mogelijkheden en strategie.

Dit artikel delen via: LinkedIn