Verbreding binnen de Topsector Energie: HER+

HER+

Nederlandse stimulering voor innovatieve energieprojecten wordt al jaren gefaciliteerd door de Topsector Energie. Binnen de Topsector bestaan verschillende subsidieregelingen, ieder om specifieke doelstellingen te verwezenlijken. Deze regelingen worden continu bijgestuurd om de energietransitie zo goed mogelijk te bedienen. Zo heeft RVO recent bekend gemaakt dat de Hernieuwbare Energie Regeling (HER) beschikbaar wordt voor meer verschillende technologieën om CO2-reductie mogelijk te maken.

De nieuwe HER+ regeling heeft als doelstelling om kosteneffectieve CO2-reductie mogelijk te maken. Waar de ‘oude’ HER ten doel had om SDE+ uitgaven te reduceren (kosteneffectieve opwekking van hernieuwbare energie), moeten HER+ projecten SDE++ kosten reduceren (kosteneffectieve CO2-reductie). Dit heeft tot gevolg dat er meer projecten in aanmerking komen voor subsidie. De HER+ blijft zich richten op de fasen van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie van innovatieve oplossingen.

Projecten binnen en buiten de SDE++

De HER+ en SDE++ richten zich niet uitsluitend meer op hernieuwbare energie. Het is de verwachting dat ook de benutting van restwarmte, elektrische boilers en warmtepompen, waterstof door elektrolyse en CO2-afvang en –opslag mogelijk worden.

Behalve deze SDE++ onderwerpen kunnen ook projecten worden aangevraagd die zich richten op andere technieken. Denk hierbij aan het goedkoper maken van de productie van windenergie op zee, de combinatie van opwekking en opslag van hernieuwbare energie en combinaties van opwekking en slimme regeling op decentraal niveau.

Openstelling

De huidige HER staat nog open tot en met 31 augustus 2020, daarna staat de HER+ open van 1 september 2020 tot en met 31 maart 2021. Het totale subsidiebudget is €30 miljoen en aanvragen worden beoordeeld via het ‘first-come-first-serve’ principe.

Interesse?

Heeft u interesse in de HER+ of de HER? Of in een andere subsidie binnen de Topsector Energie, of daarbuiten? Neem dan contact met ons op! Samen kunnen we inschatten wat de subsidiekansen zijn om uw innovatie verder te brengen. Wij denken mee over de vormgeving van het project, schrijven aanvragen en denken creatief mee over de samenstelling van een consortium.

 

 

Volg ons op LinkedIn!

 

Dit artikel delen via: LinkedIn