Van topsector naar missie en sleuteltechnologie

Beleidswijziging

Van topsector naar missie

Het Nederlandse innovatiebeleid maakt een belangrijke draai. In de afgelopen jaren waren de topsectoren, met name bij het ministerie van EZK, leidend. Bij verschillende subsidieregelingen was een vereiste dat het voorstel aansloot bij een kennis- en innovatieagenda van een topsector. Er werd van de topsector een bevestiging van die aansluiting gevraagd. Nu worden topsector-overstijgende missies kern van het innovatiebeleid. Regelingen zullen een aansluiting bij die missies gaan vragen. Dat is al merkbaar bij het onderdeel Technische en Toegepaste Wetenschappen (TTW) van NWO, maar ook bij de Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIPs) met RVO als contactpersoon en in een recent gepubliceerde thematische Nationale WetenschapsAgenda (NWA) call.

De totale structuur van het nieuwe beleid is niet direct eenvoudig te doorgronden. In deze blog zullen wij de grote lijnen bespreken, die kunnen helpen bij het zoeken van de aansluiting tussen projectideeën en de missies.

Het missiegedreven beleid is opgebouwd rond 4 thema’s die door de meerdere ministeries gezamenlijk zijn geformuleerd. Deze thema’s zijn:

 • Energietransitie en duurzaamheid
 • Landbouw, voedsel, water
 • Zorg en gezondheid
 • Veiligheid

Verdeeld over deze 4 thema’s zijn 25 missies geformuleerd. Voorbeelden zijn “een volledig CO2-vrij energiesysteem in 2050”, “Nederland is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust” en “in 2030 is de kwaliteit van leven van mensen met dementie met 25% toegenomen”. De verschillende missies zijn verder uitgewerkt in 6 topsector-overstijgende kennis- en innovatieagenda’s. Voor de thema’s 1 en 2 zijn inmiddels 13 MMIP’s geformuleerd, voor de andere thema’s zullen die nog volgen.

Sleuteltechnologieën

Het kabinet wil naast de hierboven genoemde thema’s ook sleuteltechnologieën als uitgangspunt nemen voor meerjarige programma’s. De sleuteltechnologieën worden ook wel het vijfde thema genoemd.

De sleuteltechnologieën, zoals geformuleerd door het Kabinet zijn:

 • Fotonica en lichttechnologieën zoals geïntegreerde fotonica
 • Nanotechnologieën zoals nanomaterialen
 • Quantumtechnologieën zoals quantum computing
 • High-tech:
  • Digitale technologieën zoals artificiële intelligentie (AI) en security
  • Geavanceerde materialen zoals dunne films en coatings
  • Chemische technologieën zoals katalytische technologie
  • Life Science-technologieën zoals industriële biotechnologie
  • Engineering- en fabricagetechnologieën zoals robotica.

Ook hier zijn de eerste tekenen al zichtbaar. Bij enkele subsidieregelingen wordt al gevraagd naar zowel de aansluiting bij een missie als bij één of meer sleuteltechnologieën. Daarnaast Is de Nederlandse AI Coalitie in oktober 2019 van start gegaan. Het kabinet maakt middelen vrij voor die coalitie en heeft AI als één van domeinen aangewezen waarop Invest-NL zich kan richten.

Wij wijzen u graag de weg

De contouren van het nieuwe beleid zijn zichtbaar en het nieuwe beleid is in verschillende subsidieregelingen al herkenbaar. Maar er zal nog het nodige gaan gebeuren en veranderen. Wij volgen de ontwikkelingen nauwgezet en helpen u graag de weg te vinden in het bouwwerk van thema’s, missies, agenda’s en regelingen.

 

 

Dit artikel delen via: LinkedIn