Van het gas af

Aardgasloze ambitie

Van het gas af, aardgasloos, het is een veel gehoorde kreet. Hiermee wordt gerefereerd aan de ambitie om af te stappen van de Nederlandse traditie om huizen te verwarmen met gas en te koken op gas. Dit alles in het kader van de transitie naar een koolstofarme economie. Daarnaast speelt natuurlijk de aardbevingsproblematiek in Groningen mee, waar gaswinning leidt tot grote overlast bij de Groningse bevolking.

In het kader van de aardgasloze ambitie hebben naast Groningen nog 30 Nederlandse gemeenten vorig jaar de Green Deal Aardgasvrije Wijken ondertekend. Binnen deze Green Deal hebben de gemeenten wijken geselecteerd die aardgasvrij worden gemaakt, ofwel van het gasnet af worden gesloten. Hierbij gaat het niet alleen om nieuwbouwwijken, maar ook om bestaande bouw.

Een maatschappelijke uitdaging

Om deze ambitie kracht bij te zetten moeten er nog veel stappen worden gezet. Uiteraard is dit een maatschappelijke opgave. Voor bewoners gaat er nogal wat veranderen. In plaats van een CV-ketel heb je straks bijvoorbeeld een warmtepomp staan en heb je zonnecollectoren op het dak liggen of ben je aangesloten op een warmtenet. Misschien krijg je wel te maken met warmte uit de bodem. Daarnaast kook je straks niet meer op gas, maar elektrisch (inductie).

In het dagelijks leven gaat er daarmee misschien niet meteen heel veel veranderen, op het koken na, maar in huis moet er wel het een en ander gebeuren. Denk hierbij aan de hoeveelheid ruimte die installaties innemen, de noodzaak tot verbeterde isolatie en het overstappen op bijvoorbeeld vloerverwarming en warmteterugwinsystemen.

Een technologische uitdaging

Ook aan de kant van de technologie is nog veel te winnen. Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Urban Energy heeft daarom in de 2018 ronde van de Topsector Energieregelingen een nieuwe programmalijn in het leven geroepen. Deze ondersteunt korte termijn innovaties op het gebied van aardgasloze wijken, woningen en gebouwen. De programmalijn richt zich op innovatieve en kostenefficiënte technologieën en standaarden voor aardgasloos of aardgasloos-ready.

Specifiek spelen de volgende thema’s:

  • Integratie van basisproducten en componenten
  • Gestandaardiseerde geoptimaliseerde totaalpakketten
  • Hulpmiddelen en instrumenten voor de realisatie (ook: nieuwe verdienmodellen)

Subsidie aanvragen

Indienen binnen de regeling kan vanaf 3 april. Op deze datum worden alle regelingen binnen de subsidiemodules Topsector energieprojecten opengesteld. Wat goed is om te realiseren, is dat de regeling zich richt op korte termijn projecten. Projecten moeten al binnen één jaar een nieuw prototype van innovatieve producten of diensten ontwikkelen. Dat betekent snel handelen.

Evers + Manders Subsidieadviseurs heeft jarenlange ervaring met de regelingen vanuit de Topsector Energie. Wij helpen u dan ook graag op weg.

 

Dit artikel delen via: LinkedIn