TTW Perspectief verandert flink

Perspectief

In de Perspectief ronde 2019/2020 worden een flink aantal veranderingen doorgevoerd. Wij praten u bij over de wijzigingen.

Van topsector naar missiegedreven Kennis- en Innovatie Agenda’s

Ook de Perspectief-regeling wordt aangepast aan het nieuwe type beleid: missiegedreven innovatie. Het kabinet heeft 4 thema’s gedefinieerd als uitgangspunt voor het beleid:

  • Energietransitie en duurzaamheid
  • Landbouw, water en voedsel
  • Gezondheid en zorg
  • Veiligheid

Deze thema’s zijn uitgewerkt in 25 missies. Deze missies zijn op hun beurt weer uitgewerkt in KIA’s (Kennis- en Innovatie Agenda’s). Tot nu toe moest een Perspectief voorstel aansluiten bij een KIA van een topsector, dit wordt nu de KIA van een specifieke missie. Via NWO kunt u een contactpersoon toegewezen krijgen die een KIA-passendheidsverklaring kan afgeven.

Sleuteltechnologie onderdeel voorstel

Naast de thema’s en missies heeft het kabinet ook 4 categoriën sleuteltechnologieën gedefinieerd:

  • Fotonica en lichttechnologieën zoals geïntegreerde fotonica;
  • Nanotechnologieën zoals nanomaterialen;
  • Quantumtechnologieën zoals quantum computing
  • High-tech

In de laatste categorie zijn technologieën te vinden als chemie, gavanceerde materialen en engineering- en fabricagetechnologieën. In een Perspectief voorstel moet tenminste één van de sleuteltechnologieën zijn verwerkt.

HBO-instellingen en TO2-instituten kunnen aanvrager zijn

Tot nu toe konden alleen onderzoekers aan universiteiten, universitaire medische centra en NWO- en KNAW-instituten een Perspectief voorstel indienen. Alleen zij kunnen nog steeds hoofdaanvrager zijn, maar de HBO-instellingen en TO2-instituten (Deltares, Wageningen Research. MARIN, NLR en TNO) kunnen mede-aanvrager worden en dan ook subsidie ontvangen. Daarvoor gelden wel een aantal voorwaarden:

  • De kosten van HBO-instellingen en TO2-insituten gezamenlijk mogen niet hoger zijn dan 20% van de NWO-bijdrage
  • Voor de universiteiten en HBO-instellingen geldt een cofinancieringseis van 15% cash en 30% cash + in-kind; voor TNO geldt een cofinancieringspercentage van 50%. Daarnaast mag TNO alleen partner zijn voor onderzoek en niet voor ontwikkeling.

Programma in onderdelen of één geheel

Tot nu toe werd een Perspectief programma gedefinieerd als “een bundel samenhangende projecten”. Cofinanciering, de beschikking van NWO en de samenwerkingsovereenkomst moesten allemaal per project worden geregeld. Die mogelijkheid blijft bestaan, maar daarnaast mag ook één groot ‘project’ worden voorgesteld, waarbij alles op het totaalniveau wordt geregeld. Wel moet ook dan de programmatische meerwaarde duidelijk zijn.

Begin op tijd en onderschat het niet

In een eerdere blog hebben we al aangegeven dat het gevaarlijk is om het belang van het programma-ontwerp te onderschatten. De kwaliteit van het programma-ontwerp bepaalt niet alleen of u door mag naar de volgende ronde, maar ook de slaagkans in de tweede ronde. Juist in de fase van het programma-ontwerp moet goed worden nagedacht over samenhang en focus, om te voorkomen dat er ‘weeffouten’ ontstaan die later niet te herstellen zijn.

 

Categorie: NWO
Dit artikel delen via: LinkedIn