Subsidies versterken de watersector!

Hoewel watertechnologie voor Nederland als belangrijk exportproduct wordt gezien, zijn de beschikbare subsidiemogelijkheden in Nederland voor het onderwerp water de afgelopen jaren sterk beperkt. Ook internationaal staat het thema water minder prominent op de subsidieagenda en is meer ondernemerszin en creativiteit nodig om financiering voor nieuwe ontwikkelingen van de grond te krijgen.

Watersector succesvol door deelname in subsidieprogramma’s

De afgelopen 15 jaar is grote technologische vooruitgang geboekt in drink- en afvalwaterbehandeling. Mede dankzij subsidies hebben Nederlandse bedrijven grote doorbraakinnovaties tot stand weten te brengen, denk aan de succesvolle ontwikkeling van onder andere Pharmafilter, Nereda en SIX CeraMac. Technologieën waar Nederland trots op kan zijn, die maatschappelijke meerwaarde bieden en waarmee internationaal de markt succesvol wordt bestormd!

Voor deze en andere innovaties betalen zich de  subsidies dubbel en dwars terug. De impact van de subsidieprogramma’s gaat verder dan alleen een financiële bijdrage voor de verschillende fasen van het R&D traject. Zo hielpen subsidies partijen over de drempel om in een innovatietraject te stappen en om sterke samenwerkingsverbanden te smeden.

Dit vergroot de kans op een uiteindelijk succesvolle utilisatie. Dit is niet alleen van belang voor de betrokken partijen, maar ook voor het bereiken van voldoende slagkracht van de BV Nederland in het buitenland.

Nederlandse watersector en Subsidiekansen: een toekomstperspectief

Hoewel het aantal direct water gerelateerde subsidieregelingen gering is, bieden verschillende subsidieprogramma’s ook voor 2017 en verder goede mogelijkheden voor de watersector. Zwaartepunten voor nationale en Europese subsidieprogramma’s zijn:

  • CO2 besparing en energie-efficiëntie
  • Circulaire economie en biobased economie
  • Waterveiligheid (waterkwaliteit en droge voeten).

Dit zijn belangrijke thema’s waar ook de Nederlandse waterbedrijven en technologie-ontwikkelaars vol op inzetten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Energie- en Grondstoffenfabrieken en de inzet van sensortechnologie.

Enkele subsidieprogramma’s waaraan gedacht kan worden:

  • Horizon 2020
  • LIFE
  • Interreg
  • Topsector Energieregelingen.

Kortom, gerichte stimulering van kennis en technologie kan ook voor de toekomst veel potentie bieden voor meerwaarde in de watersector en daarmee voeding geven aan  de economische motor!

De watersector en Evers + Manders: een succesvolle match

Evers + Manders kent de watersector als geen ander. Dit levert onze opdrachtgevers belangrijke meerwaarde op: niet alleen kennen wij de relevante subsidieregelingen, ook zijn wij in staat om initiatieven en partijen efficiënt en effectief aan elkaar te koppelen. Dit vertaalt zich in subsidieaanvragen die bewezen tot de besten behoorden en waarmee de Nederlandse watersector de afgelopen 10 jaar voor honderden miljoenen euro’s aan innovatieve projecten heeft weten te realiseren.

Wij willen dit succesverhaal graag met u voortzetten. Ontwikkelt u een technologie die een positieve impact heeft op uw energieprestatie? Is klimaatadaptatie of -mitigatie de komende jaren een speerpunt binnen uw organisatie? Bent u nauw betrokken bij natuurbeheer in Nederland? Ook uw projectidee kan wellicht worden omgezet naar een succesvolle subsidie- aanvraag, nationaal of Europees. Evers + Manders kijkt graag met u mee!

Dit artikel delen via: LinkedIn