Subsidieprogramma Zwaartekracht bepaald geen lichtgewicht

Subsidieprogramma Zwaartekracht

Op dit moment legt de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de laatste hand aan de Zwaartekrachtregeling. Met deze subsidieregeling wil de overheid uitmuntend onderzoek in Nederland stimuleren. Het betreft onderzoek dat verricht wordt door Nederlandse wetenschappelijke consortia met een duidelijke innovatiepotentie. De verwachting is dat deze consortia zullen uitgroeien tot wereldtoppers op hun eigen onderzoeksgebied.  

De nieuwe regeling wordt waarschijnlijk spoedig gepubliceerd. De voorselectie per universiteit is in volle gang en de te verwachten deadline voor indiening is eind september 2018.
Het betreft financiering uit de eerste geldstroom: de geldstroom die direct via de Rijksoverheid loopt. NWO voert de selectieprocedure voor Zwaartekracht uit op verzoek van het Ministerie van OCW.

De onderzoeksprogramma’s duren tien jaar en worden geacht hierna zelfstandig te kunnen functioneren. In 2018 zal financiering mogelijk zijn voor zes innovatieve topprogramma’s. De minister stelt voor de nieuwe initiatieven 2018 naar verwachting globaal 130 miljoen euro beschikbaar.

Te verwachten wijzigingen ten opzichte van de ronde 2016

  • In voorgaande jaren ging het vooral om de selectie van die gebieden waarop Nederland een leidende positie zou kunnen verwerven. Nu komt de nadruk meer op “vernieuwingspotentie” van Nederlandse toponderzoekers.
  • Applicants en co-applicants uit lopende Zwaartekrachtprojecten (2011-2016) zijn, in de hoedanigheid van applicant of co-applicant, uitgesloten van deelname in 2018.
  • Applicants en co-applicants mogen in 2018 slechts in één projectaanvraag meedoen. Wedden op verschillende paarden was al minder wenselijk in het verleden; in 2018 mag het gewoonweg niet meer.
  • Meer nadruk op de coherentie; liever geen “out of the blue” consortia die slechts ter gelegenheid van de nieuwe Zwaartekrachtronde zijn gevormd.

Belangrijke onderdelen van de aanvraag zijn:

  • De kwaliteit van de betrokken onderzoekers, individueel en als team
  • De kwaliteit van het 10-jarig wetenschappelijk consortium-onderzoeksprogramma
  • De gekozen organisatiestructuur en het beleid van het consortium
  • Valorisatie en disseminatie
  • Passende verbinding met de Nationale Wetenschappelijke Agenda
  • Budgetten in combinatie met eventueel aanvullende financieringsinstrumenten

De resultaten van ons bureau met het Zwaartekrachtprogramma zijn ronduit goed. Onze consultants hebben in de afgelopen jaren diverse projecten op succesvolle wijze begeleid. Onze aanpak is modulair opgebouwd en richt zich op die aspecten die een duidelijke meerwaarde voor het consortium hebben.  

We komen graag praten over uw project en onze aanpak. Misschien vinden we samen een match!

Dit artikel delen via: LinkedIn